Dus jij zoekt een job?

Meld je aan bij JobAlert en ontvang automatisch de meest geschikte jobs!

Maak je JobAlert aan

Medewerkers inspireren en empoweren, dr gaat het om

Luc Van Moerzeke is sinds meer dan 20 jaar de man achter Vulpia. Wij peilden naar zijn kijk op betrokkenheid.

Wat is betrokkenheid voor u?

Luc Van Moerzeke: "Je kan betrokkenheid op verschillende niveaus bekijken. Vanuit het management of vanop de werkvloer. Het een sluit het ander echter niet uit. Zo hebben wij sinds 2017 in onze instellingen een groot project lopen over 'change'. Een van de belangrijkste pijlers daarbij is net betrokkenheid. En mét resultaat."

"Tegelijk koester ik, wat betrokkenheid betreft, ook zélf nog ambities. Vaak kriebelt het heel erg om zelf nog meer een motiverende rol op te nemen. Ik denk dat managers in de ouderenzorg dat ook aan zichzelf verplicht zijn. Hun betrokkenheid werkt vaak immers inspirerend. De link tussen betrokkenheid en authenticiteit is wat dat betreft onmiskenbaar. Mensen doorprikken cinema meteen. They don't buy it."

Hoe bent u zelf in de ouderenzorg gerold?

"Goh, mijn roots. Ik ben 'operationeel' begonnen, zeg maar. Met een heel klein woonzorgcentrum van 16 bedden. Dat werden er 32, 60, 90, 120. Ik bleef uiteindelijk directeur tot Vulpia vijf woonzorgcentra telde. Ik durf gerust stellen dat ik de laatste jaren de link met de praktijk toch wel wat miste. Daarom ook wil het management opnieuw dichter bij de werkvloer brengen. Dichter bij de mensen. Want daar gebeurt het."

Wat typeert betrokkenheid bij Vulpia?

"Bij Vulpia stellen wij ons voortdurend de vraag: Over wie hebben wij het nu precies? En dat zit 'm vaak in kleine dingen. Zo spreken wij sinds enkele maanden op onze hoofdzetel niet meer over onze 'backoffice'. Wij werken gewoon samen in 'domeinen'. De administratie wordt hier centraal aangestuurd, maar de focus ligt wel op het lokaal woonzorgcentrum. Als de factuur correct en op tijd is, zal de klant ook meer tevreden zijn."

"Tegelijk worden alle medewerkers zo meer betrokken bij het hele proces. En betrokken medewerkers zijn automatisch meer tevreden en leveren beter werk. Warmere zorg, dus. Daar merken wij nu al de eerste positieve resultaten van. Mensen gaan zich beter voelen in hun job. Zij zijn niet langer zomaar iemand die uitvoert, maar worden iemand die meedenkt. Je ontwikkelt daardoor een heel andere mindset. Wanneer een betrokken facilitair medewerker ervoor zorgt dat de afwas blinkt, dan levert dat toch een wezenlijke bijdrage tot de kwaliteit, niet? Medewerkers inspireren en empoweren, daar gaat het om."

Wat is de rol van HR daarin?

"Ik wil de spirit van toen ik nog in een klein woonzorgcentrum werkte in onze hele groep krijgen. Daarvoor moet HR veel meer op values, op waarden gaan rekruteren. Ik denk daarbij aan een technisch medewerker die bijvoorbeeld bij een bewoner een kapotte lamp moet vervangen. Je kan dat op 1001 verschillende manieren doen. Ik vind dat wij daarbij steeds moeten gaan voor de meest klantgerichte aanpak. Dat kan immers zorgen voor een totaal andere beleving bij de bewoner. De volgende twee jaar gaan wij alles in het werk stellen om in de hele groep een gevoel van samenhorigheid en betrokkenheid te creëren, met de klant centraal."

Hoe of wanneer is die ambitie precies ontstaan?

"Eigenlijk heeft het 'lampje' altijd gebrand. De sterke groei van Vulpia zorgde ervoor dat het al eens naar de achtergrond verdween. Wat echter steeds weer naar boven kwam, was dat kleinere instellingen een grotere tevredenheid hadden. Hun aanpak bleek de juiste, de meest gastvrije. En gastvrijheid begint al bij het rekruteren van de juiste mensen. De eerste 250 medewerkers heb ik trouwens allemaal zelf aangeworven. Dat zou nu niet meer mogelijk zijn, dat besef ik, maar de filosofie erachter moet blijven bestaan."

Hoe gaat dat in de praktijk?

"Eind 2017 hebben wij alle directeurs ingelicht. Begin dit jaar alle ondersteunende diensten. Iedereen zal dezelfde boodschap van gastvrijheid brengen aan alle medewerkers. Gelukkig hebben wij een aantal pareltjes in onze organisatie, die schitterend werk leveren als ambassadeur. Die noemen wij dan ook partners in dit proces. Ons motto moet worden: 'Iedereen ambassadeur'. Daarvoor moet iedereen natuurlijk wel weten waarom wij doen wat wij doen. Voortdurend informeren is dan ook van levensbelang."

Wat zijn de doelen de volgende jaren?

"Wij willen om de twee jaar een tevredenheidenquête doen, en daarbij steeds progressie zien. Wij zijn nu gestart bij de medewerkers, en willen hetzelfde gaan doen bij de bewoners en hun familie. Tegelijk geven wij periodieke feedback over alle projecten die opgestart worden. Communication is key."

Hoe geeft u die communicatie vorm?

 "Wij willen alleszins op een andere manier gaan converseren met onze medewerkers. Niet via een intranet, maar met een app. Wij gaan mobiel! Zo kunnen wij terug één-op-één gaan communiceren. Beter nog: converseren. Met iedereen: van de afwasser tot de directeur. Onze focus op betrokkenheid is allesbehalve een modegril. Het is trouwens onvoorstelbaar hoeveel goede, scherpe ideeën er in onze organisatie leven. Op alle niveaus. Ik ben ervan overtuigd dat goed luisteren dé kern van betrokkenheid is. Dat vraagt heel wat inspanningen, maar het is de enige weg."

 

 


En Français  © CareJobs. De verstrekte informatie en/of de geplaatste vacatures op CareJobs zijn uitsluitend voor persoonlijk gebruik door werkzoekenden aan te wenden. Niet toegestaan is elke overname of verveelvoudiging en distributie,commercialisatie of exploitatie van de op Carejobs geplaatste informatie en/of vacatures. Software © CornGroup BV (24-09-2021 01:22:17)