Dus jij zoekt een job?

Meld je aan bij JobAlert en ontvang automatisch de meest geschikte jobs!

Maak je JobAlert aan

AZ Sint-Maarten opent TheA

TheA staat voor Therapeutisch Atelier. Vanaf 3 september biedt de dienst een kinder- en jeugdpsychiatrische dagbehandeling aan voor kinderen en jongeren tussen 2,5 en 16 jaar. Met een innovatieve aanpak wil de dienst in zes weken een verandering in gang zetten.

Er is een algemeen tekort aan kinder- en jeugdpsychiatrie, ook in Mechelen. TheA vult dit nu gedeeltelijk op. De dienst legt momenteel contacten met de bestaande ambulante en residentiële hulpverlening in de Mechelse regio, om de complementariteit en specifieke aanpak bij collega-hulpverleners te verduidelijken en samenwerkingsafspraken vast te leggen. Er is momenteel al een samenwerking met het Universitair Psychiatrisch Centrum KU Leuven, CKG Betlehem, Jeugdzorg Emmaüs Mechelen en CGG De Pont. Met andere diensten zijn gesprekken lopende.

Welke kinderen?

TheA mikt op kinderen tussen 2,5 en 16 jaar wiens functioneren of psychische ontwikkeling grote zorgen baart en waarbij de al opgestarte hulpverlening niet meer voldoende blijkt. Dat kan een depressieve puber zijn die niet meer op school geraakt en bij wie de zorgverlening vastloopt of een kleuter met een ontwikkelingsachterstand of een kind met een hechtingsproblematiek. Daarom voorziet TheA drie leefgroepen: een kleutergroep (2,5 tot 6 jaar), een lagereschoolgroep (6 tot 12 jaar) en een pubergroep (12 tot en met 16 jaar).

Innovatieve aanpak

Een therapie bij TheA duurt zes weken. TheA vervangt de huidige hulpverleners niet, maar werkt complementair. Deze methode past binnen de visie dat een blijvende verandering enkel mogelijk is wanneer er met het kind of de jongere én zijn omgeving (ouders, huidige hulpverleners, leefgroepbegeleiders, …) aan de slag wordt gegaan. De ontwikkeling en groei van elk kind is onlosmakelijk verbonden met die nabije omgeving. Vanaf het begin, en dat het hele zorgproces door, zal TheA daarom in nauwe samenwerking met hen nadenken over aangepaste of alternatieve behandelmogelijkheden. Door de omgeving (in vaktermen: de context) en de huidige hulpverlening bij de dagbehandeling te betrekken, kunnen die na de zes weken zelf met het kind vredeswerken om zodoende een verandering op lange termijn in gang te zetten. De therapieduur van zes weken zorgt er ook voor dat er regelmatig plaatsen vrijkomen om nieuwe kinderen/jongeren op te nemen.

Voorlopig in Duffel

De plannen voor het nieuwe ziekenhuis voor AZ Sint-Maarten werden uitgetekend voor TheA in het zorgaanbod werd opgenomen. TheA neemt daarom voorlopig zijn intrek in de gebouwen van het Psychiatrisch Ziekenhuis in Duffel. De afstand zal de samenwerking met andere diensten van AZ Sint-Maarten of andere hulpverlenende organisaties niet belemmeren. Tegen eind 2020 zal de dienst een plaats krijgen in het nieuwbouwziekenhuis in Mechelen.

www.azsintmaarten.be/thea.html


En Français  © CareJobs. De verstrekte informatie en/of de geplaatste vacatures op CareJobs zijn uitsluitend voor persoonlijk gebruik door werkzoekenden aan te wenden. Niet toegestaan is elke overname of verveelvoudiging en distributie,commercialisatie of exploitatie van de op Carejobs geplaatste informatie en/of vacatures. Software © CornGroup BV (24-09-2021 03:02:01)