Dus jij zoekt een job?

Meld je aan bij JobAlert en ontvang automatisch de meest geschikte jobs!

Maak je JobAlert aan

'Vrijwilligers hebben meerwaarde voor palliatieve zorgverlen

Karen De Meerleer is al 10 jaar psycholoog en verantwoordelijke voor de vrijwilligers bij Panal vzw, één van de 15 netwerken Palliatieve Zorg in Vlaanderen. Panal vzw is actief binnen het arrondissement Leuven met zowat een half miljoen inwoners en 30 steden en gemeenten. Het netwerk sloot in eerste instantie samenwerkingsovereenkomsten af met de organisaties uit de thuiszorg, de ziekenhuizen van de regio, de woonzorgcentra en andere thuisvervangende voorzieningen.

 

“Onze belangrijkste opdracht is palliatieve zorg ondersteunen om die zo goed mogelijk uit te bouwen”, gaat Karen De Meerleer van start. “Panal vzw omvat twee structuren, elk met een specifieke opdracht: enerzijds het netwerk en anderzijds de thuiszorgequipe. Het doel van het netwerk is sensibiliseren, informatie geven aan hulpverleners, de brede bevolking en potentiële vrijwilligers over alle aspecten van palliatieve zorg. De thuiszorgequipe biedt vooral advies en ondersteuning aan hulpverleners, patiënt en naasten om palliatieve zorg thuis mogelijk te maken. We werken samen met Pallium vzw, een vrijwilligersorganisatie die actief is binnen de thuiszorg. Wanneer wij vanuit de patiënt of de familie een vraag krijgen, spelen we die door naar Pallium, dat de vrijwilliger voorstelt.” Naast Pallium vzw, de vrijwilligersorganisatie voor de thuiszorg, zijn er ook vrijwilligers actief op de palliatieve eenheden in de Leuvense ziekenhuizen: enerzijds op de palliatieve zorgeenheid ‘De Brug’ van het Heilig Hartziekenhuis, anderzijds op de palliatieve zorgeenheid van het Universitair Ziekenhuis Leuven, campus Sint-Pieter. “Binnen Panal hebben we ook onthaalvrijwilligers. Deze mensen nemen de telefoon op en ondersteunen het team met praktische klussen zoals vergaderzalen klaarzetten, kopies maken of zorgen voor koffie”.

 

Lees verder ...


En Français  © CareJobs. De verstrekte informatie en/of de geplaatste vacatures op CareJobs zijn uitsluitend voor persoonlijk gebruik door werkzoekenden aan te wenden. Niet toegestaan is elke overname of verveelvoudiging en distributie,commercialisatie of exploitatie van de op Carejobs geplaatste informatie en/of vacatures. Software © CornGroup BV (27-09-2020 21:04:56)