Dus jij zoekt een job?

Meld je aan bij JobAlert en ontvang automatisch de meest geschikte jobs!

Maak je JobAlert aan

Instrument om palliatieve zorg te verbeteren

Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen laat een instrument ontwikkelen waarmee woonzorgcentra hun palliatieve zorg en begeleiding kunnen verbeteren. Een gelijkaardig instrument bestaat al in de palliatieve zorgvoorzieningen en kent daar succes. In zijn beleidsbrief 2018-2019 belooft CD&V-minister Vandeurzen nu dat er ook zo’n instrument komt voor de woonzorgcentra.
 

Voor de gespecialiseerde palliatieve zorg in ziekenhuizen en in thuisomgevingen bestaat er al enkele jaren een instrument dat de kwaliteit helpt verbeteren. Dat instrument bestaat uit vragenlijsten die polsen naar de ervaringen met de zorg bij zowel patiënten, hulpverleners als nabestaanden. Bedoeling van het instrument is de kwaliteit van de palliatieve begeleiding en ondersteuning te verbeteren. Uit cijfers blijkt dat bijna 40 procent van de palliatieve zorgvoorzieningen intussen bezig is met het verbeteren van hun eigen kwaliteit.

Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V) wil nu een gelijkaardig zelfevaluatie-instrument inzetten in de sector van de woonzorgcentra. Vandeurzen: “Palliatieve zorg beperkt zich niet tot gespecialiseerde palliatieve zorg thuis en in het ziekenhuis. Ook woonzorgcentra zijn een belangrijke plaats voor mensen waar ze hun laatste maanden doorbrengen en overlijden. Daarom hebben we in onze beleidsbrief expliciet opgenomen dat we in het komende jaar een gelijkaardig instrument ontwerpen voor de woonzorgcentra. Dit zelfevaluatie-instrument wordt zo ontwikkeld dat de woonzorgcentra zelf de kwaliteit van vroegtijdige zorgplanning, palliatieve zorg en levenseindezorg kunnen meten en verbeteren.”

Bron: www.hln.be


En Français  © CareJobs. De verstrekte informatie en/of de geplaatste vacatures op CareJobs zijn uitsluitend voor persoonlijk gebruik door werkzoekenden aan te wenden. Niet toegestaan is elke overname of verveelvoudiging en distributie,commercialisatie of exploitatie van de op Carejobs geplaatste informatie en/of vacatures. Software © CornGroup BV (24-09-2021 02:47:01)