Dus jij zoekt een job?

Meld je aan bij JobAlert en ontvang automatisch de meest geschikte jobs!

Maak je JobAlert aan

Aangepast bouwen voor mensen met dementie

Hoe moet een woonzorgcentrum er uitzien om mensen met dementie er zich thuis te laten voelen? Aan welke vereisten moet het gebouw beantwoorden om ze er hun weg te doen vinden en te laten aarden? Hoe kan je door vormgeving en inrichting van de woonomgeving ervoor zorgen dat mensen met dementie goed wonen? En wat is er nodig zodat het personeel er doeltreffend kan werken? Patrick Verhaest, projectmedewerker bij het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen, verdiept zich al jaren in deze thematiek.

 

Samen met Erik Stroobants schreef Verhaest hierover enkele jaren geleden het boek Architectonica. Om dit stevige boek af te werken, worstelden ze zich niet alleen door een berg internationale wetenschappelijke literatuur, maar bezochten ze ook diverse woonzorgcentra, verspreid over Vlaanderen. Naast zijn functie als projectmedewerker staat Verhaest in het volwassenenonderwijs, aan het VSPW in Mol staat hij mee in voor de opleiding van de animatoren in woonzorgcentra. Hij is ook redacteur bij Denkbeeld, een tijdschrift over psychogeriatrie. Zijn expertise dankt hij ook aan het feit dat hij vroeger in een woonzorgcentrum werkte, waar hij zich toen al focuste op de psychosociale aspecten van het woon- en leefklimaat.

 

Lees verder ...


En Français  © CareJobs. De verstrekte informatie en/of de geplaatste vacatures op CareJobs zijn uitsluitend voor persoonlijk gebruik door werkzoekenden aan te wenden. Niet toegestaan is elke overname of verveelvoudiging en distributie,commercialisatie of exploitatie van de op Carejobs geplaatste informatie en/of vacatures. Software © CornGroup BV (27-09-2020 22:53:58)