Dus jij zoekt een job?

Meld je aan bij JobAlert en ontvang automatisch de meest geschikte jobs!

Maak je JobAlert aan

Geestelijke gezondheid is dé knoop bij etnische minderheden

Het Minderhedenforum is een jonge organisatie, ontstaan als koepel van migrantenverenigingen of federaties voor sociaal-cultureel volwassenenwerk. “Daarvan is bijvoorbeeld de Italiaanse migrantenvereniging een van de oudste”, zegt stafmedewerkster Sangmithra Bhutani.

 

“Het Minderhedenforum is van onderuit gegroeid. Momenteel bestaan we uit een dertiental federaties. Sommige zijn puur gericht op etnische of nationale achtergrond, andere zijn multi-etnisch en hebben een interregionale werking, zoals de Turkse Unie in Gent die ook Bulgaren en anderen als leden heeft. Kleine vrijwilligersgroepen ondersteunen bij feesten, sociale vraagstukken, studiebegeleiding, activering en begeleiding naar werk en opleidingen zijn belangrijke doelen, maar ook zorg, mantelzorg en cultuursensitieve communicatie op de zorgwerkvloer zijn belangrijke aandachtspunten.

 

> Lees verder ...


En Français  © CareJobs. De verstrekte informatie en/of de geplaatste vacatures op CareJobs zijn uitsluitend voor persoonlijk gebruik door werkzoekenden aan te wenden. Niet toegestaan is elke overname of verveelvoudiging en distributie,commercialisatie of exploitatie van de op Carejobs geplaatste informatie en/of vacatures. Software © CornGroup BV (28-09-2020 00:03:33)