Dus jij zoekt een job?

Meld je aan bij JobAlert en ontvang automatisch de meest geschikte jobs!

Maak je JobAlert aan

AZ Jan Portaels ondertekent intentieverklaring voor toetredi

Het ziekenhuis AZ Jan Portaels te Vilvoorde heeft een intentieverklaring ondertekend om toe te treden tot een netwerk van regionale ziekenhuizen, tezamen met de ziekenhuizen van Bonheiden, Lier en Mechelen.

Op 28 april 2017 tekenden het Imeldaziekenhuis uit Bonheiden, het H.-Hartziekenhuis van Lier en het AZ Sint-Maarten uit Mechelen/Duffel reeds een intentieverklaring voor het oprichten van een ziekenhuisoverschrijdend netwerk voor het zorggebied Mechelen – Bonheiden – Lier. Door de toetreding van het AZ Jan Portaels wordt dit netwerk nu uitgebreid met het zorggebied Vilvoorde.

“De door de ziekenhuizen van Lier, Bonheiden en Mechelen uitgesproken wens om een geïntegreerd zorgaanbod tussen de verschillende ziekenhuizen uit te bouwen en om daarbij elkaars werking te versterken, wordt ook onderschreven door het AZ Jan Portaels”, vertellen Joost Vastenavondt, voorzitter van de Raad van Bestuur van AZ Jan Portaels, en Paul Maertens, voorzitter van de stuurgroep van het op te richten ziekenhuisnetwerk. “Het doel van zo’n geïntegreerd zorgaanbod bestaat er immers in dat we kwaliteitsvolle, acute én basiszorg kunnen aanbieden en waarborgen, dichtbij de patiënt en dat op elke ziekenhuislocatie van het netwerk. Deze doelstelling ligt helemaal in lijn met de ambitie van het AZ Jan Portaels. Dat ook een optimale samenwerking nagestreefd wordt met de partners uit het horizontale netwerk van het ziekenhuis, zoals o.a. huisartsen, paramedici, woonzorgcentra en centra voor geestelijke gezondheidszorg, kan alleen maar toegejuicht worden.”

Netwerkvorming is niets nieuws in de ziekenhuiswereld. De overheid legt momenteel regels vast met het oog op een hertekening van de financiering van ziekenhuizen op het niveau van een netwerk. Verwacht wordt dat de regelgeving tegen eind 2017 zowel op federaal als Vlaams niveau zal vastgelegd zijn. In functie van de beslissingen door de overheid zullen de partners samen beslissen over de te maken keuzes over gespecialiseerde zorgfuncties en electieve zorgprogramma’s. De overheid zal het kader en de spelregels uitschrijven voor de organisatie van de zorgopdrachten. Dit wil concreet zeggen dat de overheid zal beslissen welke zorgopdracht op welk niveau en op hoeveel plaatsen mag worden aangeboden. Hoe de ziekenhuizen dit daarna zullen verdelen, is de oefening die de komende jaren gemaakt zal worden.

Ondertussen zijn intensieve gesprekken tussen de vier partijen opgestart om een structurele samenwerking te organiseren en zo het zorgaanbod in dit zorggebied te versterken. De ambitie is om zo snel mogelijk de intentieverklaring te vertalen naar een concrete kaderovereenkomst die dan zal vastleggen met welke timing en binnen welk financieel en juridisch model we medische en logistieke activiteiten kunnen organiseren in dit ziekenhuisnetwerk.

Contact: Sven De Boeck, communicatieverantwoordelijke | sven.deboeck@azjanportaels.be | 02 257 50 71


En Français  © CareJobs. De verstrekte informatie en/of de geplaatste vacatures op CareJobs zijn uitsluitend voor persoonlijk gebruik door werkzoekenden aan te wenden. Niet toegestaan is elke overname of verveelvoudiging en distributie,commercialisatie of exploitatie van de op Carejobs geplaatste informatie en/of vacatures. Software © CornGroup BV (21-09-2020 17:36:48)