Dus jij zoekt een job?

Meld je aan bij JobAlert en ontvang automatisch de meest geschikte jobs!

Maak je JobAlert aan

GZA Ziekenhuizen ontvangt oorkonde van VPP

Het Vlaams Patiëntenplatform vzw (VPP), een platform van meer dan 100 patiëntenverenigingen in Vlaanderen, reikte op 30 november voor de derde maal een oorkonde uit aan 46 Vlaamse ziekenhuizen die binnen het VIP² kwaliteitsindicatorenproject ervaringen van patiënten meten en hun website laten beoordelen op de patiëntgerichtheid ervan. Gerichte informatie aanbieden aan patiënten en hun ervaringen in kaart brengen is belangrijk om goede zorg te kunnen leveren.

In het kader van het VIP² kwaliteitsindicatorenproject  ontwikkelde het VPP een gevalideerde vragenlijst waarmee ziekenhuizen voor het derde jaar op rij patiëntenervaringen meten. De vragenlijst gaat de kwaliteit van de zorg na vanuit patiëntenperspectief. Zo peilt hij onder meer naar goede informatieverstrekking, bejegening, respect voor privacy, patiëntveiligheid en participatie in beslissingen. Ten slotte kan de patiënt het ziekenhuis een rapportcijfer geven en wordt gevraagd of hij het ziekenhuis zou aanbevelen aan familie en vrienden.

 

Lees verder ...


En Français  © CareJobs. De verstrekte informatie en/of de geplaatste vacatures op CareJobs zijn uitsluitend voor persoonlijk gebruik door werkzoekenden aan te wenden. Niet toegestaan is elke overname of verveelvoudiging en distributie,commercialisatie of exploitatie van de op Carejobs geplaatste informatie en/of vacatures. Software © CornGroup BV (27-09-2020 20:47:35)