Dus jij zoekt een job?

Meld je aan bij JobAlert en ontvang automatisch de meest geschikte jobs!

Maak je JobAlert aan

Artsen amper te vinden voor e-gezondheidszorg

De grote meerderheid van de artsen in ons land loopt niet hoog op met de zogeheten e-gezondheidszorg. Dat blijkt uit een enquête bij zo'n 380 artsen in opdracht van de online apotheek Newphrma en het gezondheidsblad MediQuality. Slechts zes procent van de artsen denkt dat hun werk gebaat is met de toenemende digitalisering.

De e-gezondheidszorg gaat over tal van zaken, van het digitaal bezorgen van voorschriften of het bijhouden van een patiëntendossier tot het online verkrijgen van medicijnen en het installeren van apps die gezondheidsgerelateerd zijn.

Zes op de tien artsen geven toe dat ze maar amper weten waarover het precies gaat en zestien procent is zelfs van mening dat de problematiek hen niet aangaat. Slechts zes procent denkt dat e-gezondheid hen op korte termijn het leven zal makkelijker maken en minder dan de helft denkt dat het de zaken voor de patiënt zal makkelijker maken. Besparingen worden er maar volgens de helft van de ondervraagden mogelijk en 58 procent verwacht zelfs bijkomende problemen.

> Lees verder ...


En Français  © CareJobs. De verstrekte informatie en/of de geplaatste vacatures op CareJobs zijn uitsluitend voor persoonlijk gebruik door werkzoekenden aan te wenden. Niet toegestaan is elke overname of verveelvoudiging en distributie,commercialisatie of exploitatie van de op Carejobs geplaatste informatie en/of vacatures. Software © CornGroup BV (27-09-2020 21:43:03)