Dus jij zoekt een job?

Meld je aan bij JobAlert en ontvang automatisch de meest geschikte jobs!

Maak je JobAlert aan

Toekomstbestendig beleid voor de Vlaamse woonzorgcentra

De Vlaamse regering keurde op 1 december 2017 de conceptnota goed die de grote bakens uitzet voor de residentiële ouderenzorg in Vlaanderen van de komende jaren. Zorgnet-Icuro vindt het positief dat Vlaanderen voor het eerst de ambities voor de ouderenzorg formuleert in een langetermijnperspectief tot 2025. De bijkomende personeelsinzet voor bewoners met een hoge zorgzwaarte is cruciaal. Minister Vandeurzen bevestigt dat dit een prioriteit wordt in de komende jaren. 

Zorgnet-Icuro is al lang vragende partij voor het afsluiten van een protocolakkoord tussen de overheid en de sector met wederzijdse engagementen voor het realiseren van een kwaliteitsvolle, toegankelijke en betaalbare residentiële ouderenzorg. Belangrijk is dat zorgaanbieders een perspectief op langere termijn aangereikt krijgen, zodat zij projecten in de steigers kunnen zetten waarvan de realisatie meerdere jaren in beslag neemt. We hopen dat het protocolakkoord nog deze legislatuur effectief wordt ondertekend tussen de Vlaamse regering en de koepels, zodat de wederzijdse engagementen stevig worden verankerd.

> Lees verder ...


En Français  © CareJobs. De verstrekte informatie en/of de geplaatste vacatures op CareJobs zijn uitsluitend voor persoonlijk gebruik door werkzoekenden aan te wenden. Niet toegestaan is elke overname of verveelvoudiging en distributie,commercialisatie of exploitatie van de op Carejobs geplaatste informatie en/of vacatures. Software © CornGroup BV (11-08-2020 12:11:02)