Dus jij zoekt een job?

Meld je aan bij JobAlert en ontvang automatisch de meest geschikte jobs!

Maak je JobAlert aan

Alles wat je moet weten over de eindejaarspremie!

Nu we het vallen van de bladeren achter de rug hebben, is het reikhalzend uitkijken naar de feestdagen én naar de eindejaarspremie. Maar heb je als persoonlijk assistent recht op die premie? En wanneer wordt die dan uitbetaald? Zoek de antwoorden niet onder de kerstboom: je vindt ze hier.

Heb ik recht op een eindejaarspremie?

De referteperiode voor de eindejaarspremie van 2017, loopt van 1/7/2016 tot en met 30/6/2017. Je hebt recht op de premie indien je tijdens die periode 65 dagen (vanaf 3 werkuren per dag) of 494 uren hebt gewerkt onder uitzendarbeid. Let op: enkel de gewerkte dagen tellen. Een voltijds maandcontract omvat soms de volledige maand (bijvoorbeeld van 01/08/2016 tem 31/08/2016), maar het zijn de gewerkte uren (bijvoorbeeld 7,6 uur per dag,  van maandag tot vrijdag) die worden gerekend.

Er zijn ook een aantal niet-gewerkte dagen die kunnen meetellen. Dat zijn maximum vijf dagen economische werkloosheid, en arbeidsongeschiktheid wegens een arbeidsongeval. In het laatste geval moet je wel zelf een attest van je verzekeraar binnenbrengen bij het Sociaal Fonds. De telling van die dagen gebeurt niet automatisch. Hetzelfde geldt voor maximum vijf dagen van een vast contract, wanneer dat volgt op een tewerkstelling als uitzendkracht.

Bij t-zorg kunnen we gemakkelijk zien of je tijdens de referteperiode genoeg dagen of uren hebt gewerkt om in aanmerking te komen voor de premie. Bel ons dus even als je niet zeker bent. Eventuele werkuren via andere uitzendbureaus worden in ons overzicht natuurlijk niet weergegeven.

Wie betaalt mijn eindejaarspremie?

Je hoeft niet enkel via t-zorg gewerkt te hebben om voor een eindejaarspremie in aanmerking te komen. Het Sociaal Fonds voor de Uitzendkrachten betaalt de premies uit, en alle dagen in uitzendarbeid worden meegeteld.

Wanneer krijg ik mijn eindejaarspremie?

Als je aan de voorwaarden voldoet, krijg je in de loop van december een document toegestuurd van het Sociaal Fonds. Vergeet hen zeker niet tijdig op de hoogte te brengen van een eventuele adreswijziging. Dit kan via de contactpagina op hun website.  Heb je eind december nog niets ontvangen en denk je toch in aanmerking te komen voor een premie, bel dan naar het nummer 03/203.60.95 voor meer info.

Hoeveel bedraagt een eindejaarspremie?

De bruto premie bedraagt 8,33% van je totale brutobedrag tijdens het refertejaar. Na afhouding van 13,07% RSZ en de bedrijfsvoorheffing, hou je daar ongeveer 66% netto van over. Hoeveel je precies krijgt, zie je op het document dat het Sociaal Fonds je toestuurt.

Krijg ik de eindejaarspremie gewoon gestort?

Je krijgt de centen niet vanzelf op je rekening. Het document dat je in de bus krijgt, heeft twee vakken. Vak A hou je zelf bij. Met Vak B ga je naar je vakbond. Zij zullen de uitbetaling in orde brengen. Als je niet bij een vakbond bent aangesloten, vul je op het formulier je bankrekeningnummer in, en bezorg je dit terug aan het Sociaal Fonds voor Uitzendkrachten.

Moet ik de premie aangeven op mijn belastingbrief?

Je moet je eindejaarspremie ingeven met de inkomsten van het jaar dat volgt op de toekenning ervan. De premie die je dit jaar (2017) krijgt, moet je dus pas in 2018 aangeven, samen met de inkomsten van 2017. Je krijgt hiervoor tijdig een fiche 281.10 toegestuurd.

Auteur: Fien Meynendonckx, consulent t-heater Antwerpen.

www.t-zorg.be


En Français  © CareJobs. De verstrekte informatie en/of de geplaatste vacatures op CareJobs zijn uitsluitend voor persoonlijk gebruik door werkzoekenden aan te wenden. Niet toegestaan is elke overname of verveelvoudiging en distributie,commercialisatie of exploitatie van de op Carejobs geplaatste informatie en/of vacatures. Software © CornGroup BV (27-09-2020 23:28:49)