Dus jij zoekt een job?

Meld je aan bij JobAlert en ontvang automatisch de meest geschikte jobs!

Maak je JobAlert aan

PZ Onzelievevrouw Anders Bekeken: een veranderproces

Het PZ Onzelievevrouw  is gestart met het project OLV.Anders Bekeken.

In dit project willen we de werking en de organisatie van het ziekenhuis onder de loep nemen en bijstellen. Dit zijn de uitgangspunten die in dit veranderproces richtinggevend  zijn : goede efficiënte zorg bieden, de positie van het psychiatrisch ziekenhuis herdefiniëren, goed samenwerken in het netwerk van de regio en dit in een klimaat dat medewerkers arbeidstevredenheid geeft.

> Lees verder ...


En Français  © CareJobs. De verstrekte informatie en/of de geplaatste vacatures op CareJobs zijn uitsluitend voor persoonlijk gebruik door werkzoekenden aan te wenden. Niet toegestaan is elke overname of verveelvoudiging en distributie,commercialisatie of exploitatie van de op Carejobs geplaatste informatie en/of vacatures. Software © CornGroup BV (26-09-2020 02:08:31)