Dus jij zoekt een job?

Meld je aan bij JobAlert en ontvang automatisch de meest geschikte jobs!

Maak je JobAlert aan

Regionale ziekenhuisnetwerken: de kaart krijgt vorm

De overgrote meerderheid van de Vlaamse ziekenhuizen reageerde positief op de recente oproep van de ministers De Block en Vandeurzen om bekend te maken met welke ziekenhuizen zij in de toekomst een regionaal ziekenhuisnetwerk willen vormen dat onderling taakafspraken maakt over de zorg die zij aanbieden.

De kaart van de Vlaamse klinische samenwerkingsverbanden krijgt hiermee stilaan vorm. Zorgnet-Icuro is verheugd dat hiermee een volgende stap is gezet die de hervorming van het zorglandschap vorm moet geven. Om die intenties een duurzaam karakter te kunnen geven, is het nu hoogdringend tijd om te kunnen beschikken over een formeel wettelijk kader.

> Lees verder ...


En Français  © CareJobs. De verstrekte informatie en/of de geplaatste vacatures op CareJobs zijn uitsluitend voor persoonlijk gebruik door werkzoekenden aan te wenden. Niet toegestaan is elke overname of verveelvoudiging en distributie,commercialisatie of exploitatie van de op Carejobs geplaatste informatie en/of vacatures. Software © CornGroup BV (13-06-2021 23:42:50)