Dus jij zoekt een job?

Meld je aan bij JobAlert en ontvang automatisch de meest geschikte jobs!

Maak je JobAlert aan

Ziekenhuisnetwerk bekrachtigt samenwerking

Op 9 mei 2018 tekenden het Imeldaziekenhuis uit Bonheiden, het H.-Hartziekenhuis van Lier, het AZ Sint-Maarten uit Mechelen en het AZ Jan Portaels uit Vilvoorde een kaderovereenkomst voor de oprichting van het ziekenhuisoverschrijdend netwerk voor het zorggebied Bonheiden-Lier-Mechelen-Vilvoorde. Deze kaderovereenkomst volgt op de intentieverklaring die de vier ziekenhuizen in de loop van 2017 reeds ondertekenden en bekrachtigt de samenwerking tussen de vier ziekenhuizen.

"Het ziekenhuisnetwerk krijgt meer en meer vorm, en heeft via tal van werkgroepen en samenwerkingsprojecten de intenties omgezet in daadwerkelijke samenwerking", licht netwerkvoorzitter Guido Van Oevelen toe. "De kaderovereenkomst is geen eindpunt, maar markeert vooral de expliciete keuze van de vier betrokken ziekenhuizen voor dit netwerk en de gemeenschappelijke visie op ziekenhuiszorg binnen dit zorggebied. Het biedt zowel het kader voor de bestuurlijke inrichting (governance) van het netwerk als het kader voor de organisatie van de geïntegreerde ziekenhuiszorg binnen de regio."

In de huidige constellatie blijft de hoogste beslissingsbevoegdheid op het niveau van de raden van bestuur van elk ziekenhuis, maar wordt de sturing en opvolging van de netwerkactiviteiten opgenomen door een netwerkcomité, dat bestaat uit een gemandateerde van de raad van bestuur, de voorzitter van de medische raad, de algemeen directeur en de hoofdarts van elk ziekenhuis. Dit netwerkcomité staat onder leiding van de netwerkvoorzitter en wordt ondersteund door de netwerkcoördinator. Deze laatste staat ook in voor de sturing en opvolging van de netwerkactiviteiten.

De gemeenschappelijke visie op ziekenhuiszorg zal de verdere uitwerking en uitbouw van deze zorg binnen de vier locaties kaderen. "Deze visie stelt nadrukkelijk de patiënt centraal en laat zien dat het netwerk kiest voor toegankelijke, persoonlijke en kwalitatieve zorg. Door de intensieve samenwerking en vergaande integratie van de ziekenhuisactiviteiten zullen zowel de patiënt als de ziekenhuizen, inclusief hun artsen en medewerkers, kunnen profiteren van de meerwaarde van de netwerkvorming. Aangepaste en persoonlijke zorg dicht bij de patiënt wordt op een hoger plan gebracht door het delen van specialisten, het uitspelen van schaalvoordelen en het benutten van de sterkten van elke partner", aldus Guido Van Oevelen.

Het ziekenhuisnetwerk sluit aan bij de federale en Vlaamse beleidsintenties om via netwerkvorming de kwaliteit en efficiëntie van de ziekenhuiszorg te verbeteren. Het ziekenhuisnetwerk Bonheiden-Lier-Mechelen-Vilvoorde heeft besloten niet te wachten op nieuwe wet- en regelgeving, maar al binnen de vandaag gekende beleidskaders dit netwerk verder uit te bouwen.

In de komende periode wordt de organisatie van de geïntegreerde ziekenhuiszorg en de omkadering hiervan verder uitgewerkt en wordt toegewerkt naar de oprichting van een rechtspersoon voor het netwerk. Parallel wordt werk gemaakt van een eigen naam en identiteit voor het netwerk en de oplevering van een groot aantal pilootprojecten die de samenwerking verder in de praktijk brengen.

Van links naar rechts: Jan Ennekens (algemeen directeur AZ Sint-Maarten), Inge Wouters (medisch directeur AZ Jan Portaels), Bart Pardon (algemeen directeur Imeldaziekenhuis), An De Cuyper (algemeen directeur H.-Hartziekenhuis Lier), Jan Paul Steenbergen (netwerkcoördinator)


En Français  © CareJobs. De verstrekte informatie en/of de geplaatste vacatures op CareJobs zijn uitsluitend voor persoonlijk gebruik door werkzoekenden aan te wenden. Niet toegestaan is elke overname of verveelvoudiging en distributie,commercialisatie of exploitatie van de op Carejobs geplaatste informatie en/of vacatures. Software © CornGroup BV (26-09-2020 00:40:38)