Dus jij zoekt een job?

Meld je aan bij JobAlert en ontvang automatisch de meest geschikte jobs!

Maak je JobAlert aan

Jo Vandeurzen: 'Zorg in transitie'

"Ons ziekteverzekeringssysteem en ons volksgezondheidsbeleid zijn in verandering. We maken stilaan de omslag van een pure focus op genezing naar meer aandacht voor gezondheidspromotie en ziektepreventie. We evolueren naar meer ambulante vormen van zorg. Wat intramuraal blijft zijn intensievere zorgen."

Geïntegreerde aanpak
De vragen naar langdurige ondersteuning en zorg vereisen een geïntegreerde aanpak waarbij de klassieke schotten tussen welzijnsbeleid en gezondheidszorg worden afgebouwd. Allerlei innovaties en vooral de digitale mogelijkheden dwingen ons om nieuwe behandelingen en nieuwe vormen van zorgorganisatie te introduceren. Ook onze geestelijke gezondheidszorg moeten we toegankelijker maken.

Betere levenskwaliteit
Zoals de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) aanbeveelt, moeten we gezondheid niet alleen vanuit een puur medische invalshoek bekijken, hoe essentieel die ook is. Uiteindelijk is de vraag: levert de mobilisatie van al die middelen voor de patiënten een betere levenskwaliteit op? Want levenskwaliteit is zoveel meer dan louter de afwezigheid van ziekte.

> Lees verder ...


En Français  © CareJobs. De verstrekte informatie en/of de geplaatste vacatures op CareJobs zijn uitsluitend voor persoonlijk gebruik door werkzoekenden aan te wenden. Niet toegestaan is elke overname of verveelvoudiging en distributie,commercialisatie of exploitatie van de op Carejobs geplaatste informatie en/of vacatures. Software © CornGroup BV (26-09-2020 01:28:14)