De Mick

Hart en hoofd in balans


Samen met volle goesting -

Een nieuwe wind binnen De Mick

Nadat het Revalidatieziekenhuis in 2015 overgeheveld werd naar AZ Klina, was het moment gekomen voor het Woon- en Zorgcentrum en De Vrije Vlinder om uit de schaduw van ‘Sana De Mick’ te treden. De zoektocht naar een vernieuwde identiteit kon beginnen. Aangezien een visie slechts meerwaarde heeft als ze ook effectief gedragen wordt op de werkvloer, zijn alle medewerkers, samen met de directie, gaan verwandelen.

Tijdens deze wandelingen in de prachtige groene omgeving gingen we samen op zoek naar wat er leeft op de werkvloer. Wat loopt er goed? Wat willen we veranderd zien? Iedereen kreeg de kans om zijn zegje te doen en zijn steentje bij te dragen. Het harde werk resulteerde in een mooie visietekst die duidelijk omschrijft waar de Mick voor staat:


WIJ WILLEN TERUG NAAR DE ESSENTIE: met volle goesting zorgen voor mensen


Dit doen we allemaal SAMEN MET RESPECT voor eenieders werk in een sfeer van open communicatie en door informatie te delen.


We zoeken samen MEER TIJD OM AANDACHT TE GEVEN aan diegene waarvoor we zorgen en aan elkaar.


We LUISTEREN, hebben begrip en tonen respect.


We gaan EFFICIËNT om met de ingezette middelen.


We hebben OOG VOOR VEILIGHEID EN KWALITEIT door onze professionele deskundigheid voortdurend bij te scholen.


Bij nieuwe woorden hoort uiteraard ook een nieuw beeld. Hier werd gekozen voor twee schoenen met veel symboliek. In de eerste plaats de cohesie tussen zorgverlener en bewoner/gebruiker, maar tegelijkertijd ook het dagelijkse evenwicht waarmee iedereen al eens worstelt: hart en hoofd in balans.


Tekst en beeld inspireren iedereen binnen de Mick om er elke dag opnieuw weer Samen met volle goesting tegenaan te gaan!


Maar de gevestigde waarde blijft


De Mick bestaat voortaan uit twee entiteiten:

  • Het Woon- en Zorgcentrum
  • De Vrije Vlinder: een vergunde zorgaanbieder voor volwassen personen met een motorische handicap ten gevolge van een niet-aangeboren hersenletsel


Het woon- en zorgcentrum biedt een warme thuis aan 123 senioren, die naargelang de zorgzwaarte worden verdeeld in drie leefgroepen:

  • ANTIGOON: voor dementerende bejaarden
  • BRABO: voor semivalide bejaarden: het betreft hier oudere mensen die niet meer in staat zijn om zelfstandig te wonen, maar die niet volledig zorgbehoevend zijn. Deze leefgroep wordt aangevuld met 8 plaatsen voor kortverblijf waar bejaarden verblijven gedurende een korte voorafbepaalde periode. Dit kan nodig zijn omwille van het tijdelijk wegvallen van de mantelzorg en/of professionele thuiszorg of omwille van vakantie van de familie
  • CONSCIENCE: voor zwaar zorgbehoevende bejaarden overwegend na een niet-aangeboren
    hersenletsel

De Vrije Vlinder, met Campussen in Berchem en Brasschaat, is een vergunde zorgaanbieder waar volwassen motorisch gehandicapte personen als gevolg van een niet-aangeboren hersenletsel wonen en omringd worden met de nodige zorgen. De voorziening richt zich vooral tot de leeftijdcategorie van 21 tot 65 jaar, met uitzondering van personen die lijden aan de ziekte van Huntington of die kampen met ernstige psychische en/of gedragsstoornissen.

In Brasschaat bezorgen we 37 budgethouders een woon- en leefsituatie op maat van de individuele zorgvraag in een volledig aangepaste infrastructuur. We begeleiden en ondersteunen de budgethouders bij een zinvolle dagbesteding, invulling van vrije tijd en de uitbouw of het onderhouden van sociale relaties. We helpen de budgethouders om hun zelfredzaamheid en/of zelfstandigheid te vergroten of minstens te behouden.

In het tehuis voor kort verblijf (3 plaatsen) doen we precies hetzelfde, maar voor korte voorafbepaalde periodes. Het kort verblijf is er om nog thuiswonende budgethouders een tijdelijke opvang te bieden.

In Berchem ligt de voorziening ingebed in het RVT Sint-Maria. Hier is er plaats voor 22 gebruikers en wordt er met evenveel enthousiasme gewerkt om de gebruikers met de nodige zorg op maat te omringen.

Wil jij ook met volle goesting werken voor mensen?

Binnen de Mick en de Vrije Vlinder schenken wij veel aandacht aan de balans tussen werk en privé. Naargelang de behoeften bieden wij zowel voltijdse als deeltijdse contracten aan. Onze vaste, voor een heel jaar vooraf gekende, uurroosters zijn uniek binnen de zorgsector. Onderbroken diensten komen enkel in zeer uitzonderlijke gevallen voor. Dit allemaal in het kader van het algemene welzijn van onze medewerkers. De werksfeer is collegiaal en de medewerkers voelen zich thuis op de werkvloer. Een open communicatie binnen de teams draagt bij tot een positief werkklimaat en verhoogt het zelfvertrouwen van de afzonderlijke teamleden.

In de mooie groene omgeving kom je tot rust en is het aangenaam werken in onze moderne, volledig aan de noden van onze bewoners aangepaste infrastructuur. We investeren in ergonomische hulpmiddelen om de werklast zoveel mogelijk te verlagen, waarbij we innovatie niet uit de weg gaan.
Door permanente bijscholing blijven onze collega’s op de hoogte van de laatste evoluties binnen de zorg. We willen leergierigheid promoten en vinden het belangrijk dat medewerkers zich verder ontplooien, zodat ze nog betere zorgverlening kunnen bieden na een niet-aangeboren hersenletsel.


Interesse?
Kijk dan snel op www.demick.be/jobs en wie weet, word jij onze nieuwe collega.

www.demick.be

Hart en hoofd in balans -

 

Lees hier meer over onsLees meer over Brasschaat, De Mick

Gegevens organisatie

Naam
De Mick
Adres
Papestraat 30
2930 Brasschaat
Postadres
Papestraat 30
2930 Brasschaat
Telefoon
03 217 10 11
Website
www.demick.be

Actuele vacatures

Geen vacatures gevonden

logo
En Français  © CareJobs. De verstrekte informatie en/of de geplaatste vacatures op CareJobs zijn uitsluitend voor persoonlijk gebruik door werkzoekenden aan te wenden. Niet toegestaan is elke overname of verveelvoudiging en distributie,commercialisatie of exploitatie van de op Carejobs geplaatste informatie en/of vacatures. Software © CornGroup BV (21-02-2020 16:16:53)