VZW KMSI, De Winde

KMSI vzw heeft 2 woonzorgcentra in de Kempen onder haar vleugels


Wat beide woonzorgcentra gemeen hebben, is een passie voor warme zorg. Zowel woon-zorgcentrum De Hoge Heide in Arendonk als woonzorgcentrum De Winde in Veerle - Laakdal leggen zich toe op de begeleiding van zwaar zorgbehoevende ouderen. Wij bieden thuiszorgdiensten, betrokken bij ouderenzorg in onze regio, graag onze ondersteuning aan.

 


Woonzorgcentrum De Winde

Differentiatie in ons huis!

Omwille van de veranderende zorgvraag en –graad van onze bewoners, alsook de droom van vele medewerkers om bewonersgericht, gespecialiseerd & met de nodige professie te kunnen werken, wordt elke afdeling in het WZC – in de loop van 2017 – volledig omgevormd tot een gespecialiseerde zorgafdeling. Ook in het Kasteel werd er een gedifferentieerde zorg- en daginvulling op poten gezet.

Afdeling voor dementiezorgen

Ons team streeft naar een aangepaste omgeving voor onze bewoners. Je hoort bij ons wel eens muziek uit vroegere jaren, maar er wordt ook bewust met prikkels omgesprongen, afgestemd op de noden, mogelijkheden en het gevoelsleven van de bewoners. Alle collega’s van afdeling Heggerank krijgen momenteel een uitgebreide opleiding dementie, er is alvast één referentieverpleegkundige dementie en een tweede is zich aan het scholen. Verder specialiseert ook onze ergotherapeut zich in de thematiek.

Wij verlenen zorg in een geïntegreerde zorgwerking. Hierdoor wordt er overzicht gecreëerd en is er een meer afgestemde zorg mogelijk. Team Heggerank wordt ondersteund door het Regionaal Expertisecentrum Dementie “Tandem”.

Afdeling voor revalidatie & therapeutische zorgen

Onze volledige verpleegequipe is terug te vinden op Bosrank. Verder is het team aangevuld met geweldige zorgkundigen, die mee hun schouders onder de nieuwe afdeling zetten.

Wij zorgen ervoor dat bewoners met grote verpleegtechnische zorgen optimaal begeleid kunnen worden. Ook het verlenen van pijnbestrijding en optimale palliatieve en terminale zorgen behoort tot onze opdracht. Rust, gemoedelijkheid en comfort voor de bewoner vormen de basis van onze zorghouding.

Deze nieuwe zorgwerking geeft een grote flexibiliteit in het dagelijkse leven van onze bewoners, dat door de nieuwe manier van werken nauw afgestemd kan worden tussen zorgvrager en hulpverlener.

‘Er worden geen dagen meer toegevoegd aan het leven, maar leven aan de dagen’ (Cicely Saunders)

Gedifferentieerde Dagopvang in Het Kasteel

In DVC Het Kasteel komen dagelijks een 15-tal gebruikers. Omdat we dagelijks met een gemengde gebruikersgroep aanwezig zijn, willen we zoeken naar een nieuwe manier van zorgverlening, waarbij we zo veel mogelijk tegemoet kunnen komen aan ieders behoeften en wensen. Gedifferentieerd werken is dus onze grote uitdaging.

Afdeling voor verpleeg- & comfortzorgen

Revaliderende bewoners en bewoners die wensen te werken aan het behoud van hun huidige functies zijn welkom op onze afdeling!

Alle therapeuten zijn terug te vinden op Wijnrank en zorgen voor een goed gevuld therapeutisch programma. De bewoners kunnen in kleine groep komen bewegen in de kinézaal. De kinéruimte is aangepast, zodat de bewoners een extra ruimte hebben om sociale contacten te leggen en activiteiten te doen.

De zorgkundigen stimuleren de bewoners in hun algemene dagelijkse levensverrichtingen. De grondhouding van de collega’s op onze afdeling is om de bewoner nog zo veel als mogelijk te laten doen wat men zelf kan.

Naam Woonzorgcentrum De Winde
Adres Werfstraat 9-11
2431 Laakdal
Postadres Werfstraat 9-11
2431 Laakdal
Telefoon 014 84 92 20
E mail info@dewinde.be
Website www.dewinde.be

 

Lees hier meer over onsLees meer over Laakdal, VZW KMSI, De Winde

Gegevens organisatie

Naam
VZW KMSI, De Winde
Adres
Werfstraat 11
2431 Laakdal
Postadres
Werfstraat 11
2431 Laakdal
Telefoon
014 84 92 20
Fax
014 84 92 19

Actuele vacatures

Zorgkundigen (m/v)

Laakdal, VZW KMSI, De Winde in Veerle-Laakdal

Verpleegkundigen (m/v)

Laakdal, VZW KMSI, De Winde in Veerle-Laakdal
logo
En Français  © CareJobs. De verstrekte informatie en/of de geplaatste vacatures op CareJobs zijn uitsluitend voor persoonlijk gebruik door werkzoekenden aan te wenden. Niet toegestaan is elke overname of verveelvoudiging en distributie,commercialisatie of exploitatie van de op Carejobs geplaatste informatie en/of vacatures. Software © CornGroup BV (17-05-2021 18:50:37)