Dus jij zoekt een job?

Meld je aan bij JobAlert en ontvang automatisch de meest geschikte jobs!

Maak je JobAlert aan

 

Afdelingsverantwoordelijke, Antwerpen (m/v)

Wij maken deel uit van de groep Vulpia. Meer dan 2000 medewerkers en geëngageerde vrijwilligers maken samen werk van onze missie: hoogkwalitatieve zorg en service bieden aan onze bewoners.
We werken samen dagelijks aan onze waarde(n)volle omgeving voor onze bewoners, hun familie, werknemers en alle betrokkenen: vertrouwen, respect, pluralisme met een open cultuur in een thuisomgeving – dat is waar Vulpia voor wil staan.
Met al onze enthousiaste medewerkers geven we in onze organisatie dagelijks zorg op maat aan verschillende doelgroepen: zelfstandige residenten of senioren, zorgbehoevende senioren, senioren met de ziekte van dementie, bewoners die nood hebben aan palliatieve zorgen (of in de laatste levensfase), jongere residenten die nood hebben aan een zinvolle dagbesteding.

Voor residentie Arthur te Antwerpen zoeken wij een Afdelingsverantwoordelijke (m/v).
 
 
 
Functie-omschrijving
 • Als schakel binnen het zorg- en zorgomkaderend team, draagt de afdelingsverantwoordelijke bij tot het creëren van een volwaardig thuismilieu voor de bewoners, waar optimale hulp en verzorging gekoppeld kan worden aan een zo comfortabel en persoonlijk mogelijk verblijf.
 • Als afdelingsverantwoordelijke bekleed je een leidinggevende positie binnen de organisatie.

 

Jouw voornaamste taken:

a) t.a.v. de bewoners
 • Vóór opname: bij aanvragen van mogelijke opnames een huisbezoek afleggen.
 • Bij opname: de nodige opvang, maatregelen en administratie, volgens de bepalingen in het kwaliteitshandboek.
 • Bij opname bij externe diensten: de nodige opvang, maatregelen en administratie, volgens de bepalingen in het kwaliteitshandboek.
 • Controle op en begeleiden van de verpleegkundige zorg.
  • Toezicht op huiselijkheid, orde en netheid.
  • Toezicht op de geneesmiddelendistributie.
  • Toezicht houden op de distributie en de bestelling van persoonlijk en plat linnen en opvolging van problemen.
  • Toezicht houden op de kwaliteitsvolle en bewonersgerichte werking van de animatie-activiteiten.
  • Het maken van afspraken voor consultaties in het ziekenhuis of bij specialisten, het zorgen voor vervoer hiervoor, het laten begeleiden van de bewoner indien nodig en opvolging.
  • Het bijstaan en het proberen op te lossen van allerlei problemen bij de bewoners.
  • Opvangen van en informeren rond speciale vragen, opmerkingen en klachten.
  • Het rapporteren van informatie over de bewoners op fysiek, psychisch vlak in zorgdossiers.
  • Het coördineren van palliatieve zorg samen met huisarts, familie en bewoner.
  • Bij overlijden: de nodige opvang, maatregelen en administratie, volgens de bepalingen in het kwaliteitshandboek.

 

b) t.o.v. familie, vrienden en kennissen
 • Bij opname: de nodige opvang, maatregelen en administratie volgens de bepalingen in het kwaliteitshandboek.
 • Tijdens verblijf van de bewoner:
  o Probleemanalyse en het meezoeken naar een eventuele oplossing
  o Betrekken bij animatieactiviteiten
  o Opvangen van en informeren rond speciale vragen, problemen en klachten
  o Verwittigen bij ziekenhuisopname en achteruitgang van de algemene gezondheidstoestand.
 • Bij overlijden: de nodige opvang, maatregelen en administratie, volgens de bepalingen in het kwaliteitshandboek.

 

c) t.o.v. medewerkers eigen dienst
 • Voorbereiden, plannen, (doen) uitvoeren, evalueren en bijsturen van de totale dagelijkse werking.
 • Beheer van materialen en voorraden op de afdeling.
 • Coördinatie van multidisciplinaire werking van het afdelingsteam.
 • Het creëren en doen opvolgen van een animatieve grondhouding bij het afdelingsteam.
 • Coördinatie toewijzing bewoners, taakverdeling, werkorganisatie, uurroosters, verlofregelingen, vervangingen.
 • Aanwijzing van de verantwoordelijke verpleegkundige bij eigen afwezigheid.
 • Organiseren en leiden van werkoverleg.
 • Coördineren van de interne informatiedoorstroming zoals
  o overdrachten
  o invulling zorgdossiers
  o medicatieboeken
  o doorgeven van alle nuttige kennis en gegevens.
 • Onthaal en introductie van nieuwe personeelsleden.
 • Coördineren van stagebegeleidingen, taakbegeleiding en evaluatie.
 • Voeren van functionerings- en evaluatiegesprekken.
 • Plannen van individuele en gezamenlijke bijscholing in overleg met de hoofd bewonerszorg.
 • Het coachen van medewerkers.
 • Ontwikkelen, in samenwerking met de coördinerend geneesheer en het hoofd bewonerszorg, van een palliatieve zorgcultuur en bijscholing hierover voorzien aan de medewerkers.

 

d) t.o.v. medewerkers/collega’s van andere diensten, afdelingen
 • Zorgen voor noodzakelijke informatieoverdracht .
 • Katz-scores correct opvolgen en doorgeven.
 • Het helpen van andere afdelingsverantwoordelijke indien dit vereist is en zelfs vervangen bij ziekte, verlof.
 • Actief participeren in staf- en interdisciplinair overleg.

 

e) t.o.v. dokters, kinesisten enz.
 • Dokters begeleiden, info verstrekken, assisteren bij medische onderzoeken, medicatie laten voorschrijven en medisch dossier laten invullen.
 • Verstrekken van nuttige informatie naar kinesisten en logopedisten toe en het doorgeven van hun informatie naar het afdelingsteam.

 

f) t.o.v. hoofd bewonerszorg
 • Signaleren en rapporteren van noden en behoeften, geconstateerd tijdens het werk met bewoners en medewerkers.
 • Bijwonen van vergaderingen binnen het woon- en zorgcentrum.
 • Formuleren van adviezen.
 
 
 
Verruimende bepalingen
 • Uitvoerende taken opnemen bij ziekte van een personeelslid, bij plotse crisissituatie met een bewoner of op vraag van een leidinggevende.
 • Werkgroepen rond specifieke thema’s (bijvoorbeeld: palliatieve zorg, dementie, medicatiebeheer, transferbeleid, fixatiebeleid, wondzorg….) ondersteunen.
 • Verantwoordelijk voor het uitvoeren en toepassen van het kwaliteitsbeleid binnen de afdeling.
 • Er kunnen steeds bepaalde verantwoordelijkheden worden toegewezen indien dit noodzakelijk geacht wordt voor de effectieve werking van de organisatie.
 
 
 
Wie zoeken we bij Vulpia?
 • Diploma: Bachelor verpleegkundige.
 • Je beschikt over een grote dosis empathie en verantwoordelijkheidszin.
 • Je hart ligt bij zorg voor ouderen en je hebt oog voor een kwaliteitsvolle zorgverlening. Dit vertaalt zich in een professionele maar warme werkhouding.
 • Je bent een echte teamplayer en je kan ook zelfstandig werken.
 • Je kan vlot communiceren met de collega's, bewoners en familie en bent discreet voor, tijdens en na het werk.
 • Je bent flexibel ingesteld en bereid om met een variabel uurrooster te werken.
 
 

Wat bieden we je bij Vulpia?
 • Een contract voor onbepaalde duur
 • Een fijne job waarin je mensen kan helpen en hen een warme thuis bieden.
 • Een waarde(n)volle werkomgeving in een fijn woonzorgcentrum dat toch deel uitmaakt van een grotere stabiele groep Vulpia.
 • Een afwisselende job in een aangename werksfeer met een correcte verloning.
 • Tewerkstellingsbreuk is bespreekbaar (full-time of 4/5)
 • Je kan rekenen op een evenwichtige balans tussen werk en privé.
 • Omdat Vulpia steeds blijft groeien zijn nieuwe ideeën en altijd welkom, persoonlijk engagement wordt sterk gewaardeerd.
 • Vormingsmogelijkheden zijn erop gericht de motivatie en de persoonlijke groei van onze medewerkers te bevorderen.
 
 
 
Startdatum:  onmiddellijk
 
 

Enthousiast en benieuwd naar meer ?

Neem dan vliegensvlug contact op via volgende gegevens: Residentie Arthur, Solvynsstraat 80 te 2018 Antwerpen

Tel: 03 216 80 10  -  Isabel.vangompel@residentiearthur.be

Vulpia

Algemene gegevens job

Organisatie Vulpia

Job Afdelingsverantwoordelijke, Antwerpen (m/v)

Plaats Antwerpen

Arbeidstijd Voltijds of deeltijds (4/5)

Contact
Isabel Vangompel

Job geplaatst

Gegevens organisatie

Naam Vulpia

Adres Ruiterijschool 6

2930 Brasschaat

Telefoonnummer organisatie 03 680 29 82

Fax 03 680 29 99

presentatie Lees meer over Vulpia

Vergelijkbare jobs

Geen vergelijkbare vacatures gevonden.

En Français  © CareJobs. De verstrekte informatie en/of de geplaatste vacatures op CareJobs zijn uitsluitend voor persoonlijk gebruik door werkzoekenden aan te wenden. Niet toegestaan is elke overname of verveelvoudiging en distributie,commercialisatie of exploitatie van de op Carejobs geplaatste informatie en/of vacatures. Software © CornGroup BV (25-03-2019 21:54:00)