Dus jij zoekt een job?

Meld je aan bij JobAlert en ontvang automatisch de meest geschikte jobs!

Maak je JobAlert aan

 

Afdelingsverantwoordelijke, Mariakerke (m/v)


Wij maken deel uit van de groep Vulpia. Meer dan 2000 medewerkers en geëngageerde vrijwilligers maken samen werk van onze missie: hoogkwalitatieve zorg en service bieden aan onze bewoners.
We werken samen dagelijks aan onze waarde(n)volle omgeving voor onze bewoners, hun familie, werknemers en alle betrokkenen: vertrouwen, respect, pluralisme met een open cultuur in een thuisomgeving – dat is waar Vulpia voor wil staan.
Met al onze enthousiaste medewerkers geven we in onze organisatie dagelijks zorg op maat aan verschillende doelgroepen: zelfstandige residenten of senioren, zorgbehoevende senioren, senioren met de ziekte van dementie, bewoners die nood hebben aan palliatieve zorgen (of in de laatste levensfase), jongere residenten die nood hebben aan een zinvolle dagbesteding.
 
Voor de verdere uitbouw van ons WZC, residentie, Brugse Vaart te Mariakerke, gaan wij op zoek naar een gemotiveerde, gedreven Afdelingsverantwoordelijke (m/v).

   
 
Functie-omschrijving
 • Als schakel binnen het zorg- en zorgomkaderend team, bezet de afdelingsverantwoordelijke een sleutelpositie tot het creëren van een volwaardig thuismilieu voor de bewoners, waar optimale hulp en verzorging gekoppeld kan worden aan een zo comfortabel en persoonlijk mogelijk verblijf.
 
   
Profiel
 • Je beschikt over een diploma verpleegkunde, bij voorkeur aangevuld met een bijkomende opleiding zorgmanagement en een oprechte interesse in ouderenzorg.
 • Je beschikt over leidinggevende capaciteiten; goede communicatie- en coachingsvaardigheden.
 • Je beschikt over een grote dosis empathie en verantwoordelijkheidszin.
 • Je hart ligt bij zorg voor ouderen en je hebt oog voor een kwaliteitsvolle zorgverlening. Dit vertaalt zich in een professionele maar warme werkhouding.
 • Je bent een echte teamplayer en je kan ook zelfstandig werken.
 • Je bent nauwkeurig en kan goed plannen en organiseren.
 • Je kan vlot werken met informaticatoepassingen.
 • Je kan vlot communiceren met de collega's, bewoners en familie en bent discreet voor, tijdens en na het werk.
 • Je bent flexibel ingesteld en bereid om met een variabel uurrooster te werken.

  
Jobgerelateerde competenties
 • De activiteiten van een team coördineren
 • Dossiers van zorgvragers beheren
 • Het verloop van de restauratie- en schoonmaakprestaties en de dienstverlening controleren Corrigerende acties uitwerken indien nodig
 • Controleren van een voorschrift
 • De persoon met een zorgbehoefte en de omgeving informeren en adviseren
 • Verpleegkundige zorg verlenen
 • De opvolggegevens registreren Afwijkingen vaststellen en verbeteringen voorstellen
 • De activiteiten van de dienst volgens het zorgproject plannen (personeelsinzet, materieelgebruik, beddenbeheer, ...)
 • Coachen van een doelgroep: Werknemers
 • Informatie uitwisselen De vakdocumentatie bijwerken
 • De protocollen inzake verzorging, hygiëne, veiligheid, gezondheidsbewaking (verder) uitwerken Controleren of ze door het personeel worden toegepast Technische ondersteuning bieden aan het personeel


   
Persoonsgebonden competenties

 • Zelfstandig werken
 • Samenwerken als hecht team
 • Zich kunnen aanpassen aan veranderende omstandigheden (flexibiliteit)
 • Zin voor nauwkeurigheid hebben
 • Commercieel zijn
 • Regels en afspraken nakomen
 • Leervermogen hebben
 • Klantgerichtheid
 • Omgaan met stress
 • Creatief denken (Inventiviteit)
 • Resultaatgerichtheid
 • Contactvaardig zijn
 • Plannen (= ordenen)


  
Vereiste studies

 • Hoger beroepsonderwijs (HBO) Verpleegkunde (vroeger 4de graad beroepssecundair of gebrevetteerd)
 • Prof. bach. Verpleegkunde

     

Talenkennis
 • Nederlands (zeer goed)


   
Werkervaring

 • Minstens 2 jaar ervaring 

 


Aanbod

 • Een contract van onbepaalde duur, voltijds
 • Een fijne job met verantwoordelijkheid waarin je mensen kan helpen en hen een warme thuis bieden.
 • Een waarde(n)volle werkomgeving in een gloednieuw, fijn woonzorgcentrum dat toch deel uitmaakt van een grotere stabiele groep Vulpia.
 • Een afwisselende job in een aangename werksfeer met een correcte verloning.
 • Tewerkstellingsbreuk is bespreekbaar.
 • Je kan rekenen op een evenwichtige balans tussen werk en privé.
 • Omdat Vulpia steeds blijft groeien zijn nieuwe ideeën en initiatieven altijd welkom, persoonlijk engagement wordt sterk gewaardeerd.
 • Vormingsmogelijkheden zijn erop gericht de motivatie en de persoonlijke groei van onze medewerkers te bevorderen.
     
    
 
Plaats tewerkstelling
 
Restidentie Brugse Vaart, Brugse Vaart 5 te 9030 MARIAKERKE
         
 

 
Waar en hoe solliciteren?
 
 Via e-mail:  jan.vanlandeghem@brugsevaart.be
 
 Per brief: t.a.v. dhr. Van Landeghem Jan
 
 Solliciteren met CV - Motivatiebrief toevoegen

Vulpia

Algemene gegevens job

Organisatie Vulpia

Job Afdelingsverantwoordelijke, Mariakerke (m/v)

Plaats Mariakerke

Arbeidstijd Voltijds

Contact
Jan Van Landeghem

Job geplaatst

Gegevens organisatie

Naam Vulpia

Adres Ruiterijschool 6

2930 Brasschaat

Telefoonnummer organisatie 03 680 29 82

Fax 03 680 29 99

presentatie Lees meer over Vulpia

Vergelijkbare jobs

En Français  © CareJobs. De verstrekte informatie en/of de geplaatste vacatures op CareJobs zijn uitsluitend voor persoonlijk gebruik door werkzoekenden aan te wenden. Niet toegestaan is elke overname of verveelvoudiging en distributie,commercialisatie of exploitatie van de op Carejobs geplaatste informatie en/of vacatures. Software © CornGroup BV (19-01-2019 04:02:44)