Dus jij zoekt een job?

Meld je aan bij JobAlert en ontvang automatisch de meest geschikte jobs!

Maak je JobAlert aan

 

Algemeen Directeur (m/v)


Sint Carolus Mayerhof vzw in Mortsel is een belangrijke aanbieder van seniorenzorg in het Antwerpse. Hun zorgaanbod bestaat uit 140 woongelegenheden in het woonzorgcentrum (RVT en ROB), 8 kamers in het Centrum voor Kortverblijf en 40 assistentiewoningen. Met ruim 165 jaar ervaring, beschikt Mayerhof over een ruime traditie in de zorg en diensten voor senioren.
Het woonzorgcentrum Mayerhof voorziet in een aangepaste woon- en leefgemeenschap voor semivalide en zorgbehoevende bejaarden. Hun visie op wonen en zorg is christelijk geïnspireerd en steunt op drie pijlers, met name autonomie, respect en privacy. Zij willen in hun huis een klimaat creëren dat berust op het eerbiedig handelen met de residenten met respect voor hun eigenheid, ideeën en wensen.

Om de missie en de visie van de organisatie te realiseren, is er momenteel een vacature voor een ALGEMEEN DIRECTEUR.
 
 
 
Functie
 • In samenwerking met de Raad van Bestuur staat u in voor de organisatieontwikkeling van het Woonzorgcentrum en een toekomstgericht beleid met het oog op een bewonersgerichte dienstverlening.
 • U bent samen met de andere leden van het managementteam verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur en de algemene leiding over het geheel van het centrum en alle diensten.
 • U ondersteunt, coacht en enthousiasmeert de leidinggevenden en stafmedewerkers in de ontwikkeling en implementatie van hun beleid en ziet toe op een overeenstemming van dit beleid met de visie en strategische keuzes van de vzw. U streeft naar continue verbetering en stuurt het kwaliteitsbeleid aan.
 • Samen met het managementteam en alle betrokken actoren engageert u zich voor de uitbouw van een innovatief en kwalitatief zorgbeleid, een adequaat personeelsbeleid, een  vooruitziend infrastructuurbeleid en een financieel gezond beleid.
 • U rapporteert aan de raad van bestuur en zorgt voor een sterke interne en externe communicatie. U bent verantwoordelijk voor de communicatie en de PR en onderhoudt de bestaande professionele samenwerkingen met andere relevante instellingen en actoren binnen de regio.
 
 
 
Profiel
 • U beschikt over een masterdiploma, bij voorkeur in een management of zorggeoriënteerde richting en heeft minimaal 5 jaar leidinggevende ervaring. Ervaring in de zorg of non-profitsector is een pluspunt.
 • U bent tweetalig (Nederlands en Frans)
 • U bent zowel een strategisch denker als een pragmaticus. De organisatie leidt u dan ook op een efficiënte en resultaatsgerichte manier met aandacht voor zowel doelstellingen, middelen als voor uw team en de bewoners.
 • U ontwikkelt een eigen visie en duidelijke strategie voor de toekomst.
 • Als peoplemanager legt u de focus op samenwerking en overleg zonder aan daadkracht en besluitvaardigheid in te boeten. U netwerkt graag en ziet de meerwaarde van goede contacten binnen de sector.
 • U voelt zich verbonden met de doelgroep en bekommert zich oprecht over hun welzijn. U toont uw betrokkenheid bij de organisatie aan de hand van uw blijvend engagement.
 
 
 
Aanbod
 • Sint Carolus Mayerhof vzw biedt een functie met ruime verantwoordelijkheden binnen een toekomstgerichte sector.
 • Opleiding en ondersteuning tijdens de eerste maanden na indiensttreding. 
 • Een aantrekkelijk salarispakket met extralegale voordelen.

 

 
Hoe reageren?

Je kan je kandidaat stellen door op onderstaande button te klikken en kort te solliciteren. 

Voor meer informatie kan je steeds bellen naar Search & Selection op het nummer +32 3 248 29 40.

Je kan rekenen op een vertrouwelijke behandeling van je kandidatuur.
 

Mortsel, Woonzorgcentrum Mayerhof

Algemene gegevens job

Organisatie Mortsel, Woonzorgcentrum Mayerhof

Job Algemeen Directeur (m/v)

Plaats Mortsel

Contact
Search & Selection

Telefoonnummer contactpersoon
+32 3 248 29 40

Job geplaatst

Gegevens organisatie

Naam Mortsel, Woonzorgcentrum Mayerhof

Adres Fredericusstraat 89

2640 Mortsel

Telefoonnummer organisatie +32 3 460 05 11

Vergelijkbare jobs

Geen vergelijkbare vacatures gevonden.

En Français  © CareJobs. De verstrekte informatie en/of de geplaatste vacatures op CareJobs zijn uitsluitend voor persoonlijk gebruik door werkzoekenden aan te wenden. Niet toegestaan is elke overname of verveelvoudiging en distributie,commercialisatie of exploitatie van de op Carejobs geplaatste informatie en/of vacatures. Software © CornGroup BV (05-06-2020 11:41:57)