Dus jij zoekt een job?

Meld je aan bij JobAlert en ontvang automatisch de meest geschikte jobs!

Maak je JobAlert aan

 

Allround stafmedewerker Interventie, Mechelen

De dienst Interventie staat in voor het ondersteunen en stroomlijnen van het werk van meer dan 6000 vrijwilligers in de disciplines “hulpdienst” (HDI) en “dringende sociale interventie” (DSI).

Onze vrijwilligers bieden hulp bij rampen. Rode Kruis-Vlaanderen maakt in het crisisbeheer deel uit van de zogenaamde “discipline 2”. Dit betekent dat onze vrijwilligers paraat staan om bij een ramp geneeskundige en psychosociale zorgen toe te dienen aan slachtoffers en andere betrokkenen. We staan mee in voor het vervoer van slachtoffers en richten in een rampsituatie een onthaal- en telefooninformatiecentrum op waar we getroffenen opvangen.

Om de goede werking van deze hulpverlening te garanderen, bereiden vrijwilligers samen met de medewerkers van de dienst Interventie de planning en de organisatie van deze inzet voor. We werken voortdurend aan de verbetering van het opleidingsprogramma voor vrijwilligers en we beheren de logistieke middelen die nodig zijn (ziekenwagens of andere interventievoertuigen en hun uitrusting, logistiek materiaal zoals tenten, veldbedden,…). We organiseren ook activiteiten die bijdragen aan de rampenparaatheid van de vrijwilligers. Zo zetten onze vrijwilligers in heel Vlaanderen preventieve hulpacties op evenementen op. We organiseren ziekenvervoer. We bieden in een aantal organisaties psychosociale ondersteuning bij schokkende gebeurtenissen en bieden hierin opleidingen aan.

Wij streven, over de provincies heen, naar een hoge mate van uniformiteit en standaardisatie van structuren en processen. Om dit samen met onze vrijwilligers waar te maken, zoeken wij frisse, mature en creatieve professionals die van aanpakken weten.

Functieomschrijving
 • Na een inwerkperiode waarin je de organisatie, haar structuren en het werkveld leert kennen, bijt je je, afhankelijk van je kennis, ervaring en interesses, vast in verschillende projecten binnen de dienst. Voor elk van de projecten werk je samen met vrijwilligers-experten in de discipline en met collega’s in je eigen dienst of in een andere dienst binnen de organisatie:
  • bv. de verbeterprojecten rond het opleidingsprogramma, zoals de uitbouw van het bijscholingsprogramma, de implementatie en uitrol van een leermanagementsysteem,…
  • bv. de verdere ontwikkeling van het opleidingsaanbod inzake psychosociale ondersteuning en noodplanning
  • bv. optimaliseren van ons aanbod bij preventieve hulpacties - waarbij we onder meer organisatoren van evenementen meer zelfredzaam willen maken door een EHBO-koffer en een opleiding aan te bieden
  • bv. beheren en optimaliseren van de wijze waarop we vrijwilligers alarmeren of oproepen om zich naar een noodsituatie te begeven
  • bv. beheren en optimaliseren van de communicatiesystemen in een rampsituatie
 • Je neemt deel aan overlegmomenten met vrijwilligers en eventueel met externe partijen. Je zorgt voor een grondige voorbereiding en verslaggeving.
 • Je verwerkt de adviezen en beslissingen vanuit verschillende overleg- en beslissingsorganen tot een bevattelijk geheel en werkt op basis hiervan procedures, richtlijnen en processen voor jouw verantwoordelijkheidsdomeinen uit.
 • Je schrijft veelvuldig beleidsvoorbereidende nota’s, verslagen, nieuwsbrieven en mails over de projecten waarvoor jij verantwoordelijk bent.
 • Je blijft op de hoogte van politieke, juridische en wetenschappelijke ontwikkelingen in het werkveld - zeker voor de gebieden waarvoor jij verantwoordelijk bent.
 • Je behandelt vragen en problemen van collega’s en vrijwilligers die zich situeren in jouw verantwoordelijkheidsdomeinen.
 • Je houdt voeling met de werking van vrijwilligers, de verplichtingen of wensen van het brede werkveld (waarin de overheid een belangrijke partner is) en met de noden van de organisatie.

 

Jouw profiel:

 • Je hebt een analytische geest en kan ook complexe situaties en problemen snel tot de essentie herleiden.
 • Je behoudt het overzicht en kan een veelheid aan informatie uit verschillende bronnen samenbrengen tot één geheel. Je bent organisatorisch sterk en praktisch ingesteld waardoor je in staat bent om je werk op een gestructureerde manier aan te pakken.
 • Bij Rode Kruis-Vlaanderen werk je nooit alleen - je werkt met zeer veel verschillende mensen en diensten samen. Je respecteert de hiërarchie van de overlegorganen en hun beslissingsbevoegdheden en je bent absoluut een teamspeler: we gaan altijd voor de winst van het team, ook als dat betekent dat jij even op de bank moet zitten.
 • Je neemt regelmatig deel aan interne en externe vergaderingen. Je kan je ideeën, de belangen van de dienst en de organisatie ook in een groep op vlotte, correcte en constructieve wijze onder woorden brengen
 • Redactie van o.m. nota’s, nieuwsbrieven en mails is een belangrijk onderdeel van je taak. Je kan bevattelijke, duidelijk gestructureerde en heldere teksten schrijven.
 • Door regelmatige contacten met je Franstalige collega’s van Croix-Rouge de Belgique is het nodig dat je een mondje Frans spreekt. Ook Engels strekt tot de aanbeveling.
 • Bij Rode Kruis-Vlaanderen vinden we het belangrijk dat wat we doen ook wetenschappelijk te verantwoorden is. Je bent minstens zeer gemotiveerd om mee in dit verhaal van evidence-based practice te stappen.
 • Vergaderingen en activiteiten met vrijwilligers gaan vaak ’s avonds of in het weekend door. Je bent daarom flexibel in je werk en werktijden.
 • Je hebt bij voorkeur minstens een eerste ervaring in een operationele functie. Ervaring in een interventiedienst of in het werken met vrijwilligers is een meerwaarde, maar hoeft niet. Je uitgesproken gedrevenheid om mee te bouwen aan onze werking, is des te belangrijker.
 • Werken in de dienst Interventie is pittig: je krijgt te maken met complexe thema’s en problemen. Je werkt samen met een sterke ploeg ervaren vrijwilligers. Je staat stevig in je schoenen en bent bereid je grondig in te werken in verschillende dossiers.
 • Je bent bedreven in MS Office: Excel, Word, SharePoint, PowerPoint en Outlook.
 • Je beschikt over een rijbewijs B.
 • Je hebt minstens een bachelor diploma.

 

Ons Aanbod:

 • Een uitdagende functie in een dynamische en unieke werkomgeving waar vrijwilligers een belangrijk deel van uitmaken.
 • Voltijdse tewerkstelling.
 • Contract van onbepaalde duur

 


Mechelen, Rode Kruis Vlaanderen

Algemene gegevens job

Organisatie Mechelen, Rode Kruis Vlaanderen

Job Allround stafmedewerker Interventie, Mechelen

Plaats Mechelen

Provincie Antwerpen

Job geplaatst

Gegevens organisatie

Naam Mechelen, Rode Kruis Vlaanderen

Adres Molstraat 40 

2800 Mechelen

Telefoonnummer organisatie 015-44 33 22

Lees meer over Mechelen, Rode Kruis Vlaanderen

Vergelijkbare jobs

Geen vergelijkbare vacatures gevonden.

En Français  © CareJobs. De verstrekte informatie en/of de geplaatste vacatures op CareJobs zijn uitsluitend voor persoonlijk gebruik door werkzoekenden aan te wenden. Niet toegestaan is elke overname of verveelvoudiging en distributie,commercialisatie of exploitatie van de op Carejobs geplaatste informatie en/of vacatures. Software © CornGroup BV (13-12-2018 09:04:45)