Dus jij zoekt een job?

Meld je aan bij JobAlert en ontvang automatisch de meest geschikte jobs!

Maak je JobAlert aan

 

Arts Infectieziektebestrijding Hasselt/Antwerpen

 
Zorg en gezondheid zoekt twee Artsen Infectieziektebestrijding - statutair, graad Arts, standplaats: 1 vacature in Hasselt en 1 vacature in Antwerpen
 
 
OVER ZORG EN GEZONDHEID
 
De functie situeert zich binnen de afdeling Preventie van het Agentschap Zorg en Gezondheid. Deze afdeling bestaat uit drie teams: het team Milieugezondheidszorg, het team Algemene Preventie en het team Infectieziektebestrijding en Vaccinaties.
Zorg en Gezondheid streeft er naar het leven van elke Vlaming gezonder te maken. Dit gebeurt door te zorgen voor voldoende en kwaliteitsvolle zorgvoorzieningen in de thuiszorg, de ouderenzorg, de algemene en de geestelijke gezondheidszorg. Maar ook door Vlamingen te helpen om gezond(er) te leven. Samen met partners die we subsidiëren, werken we aan gezond eten, voldoende bewegen, niet sedentair te leven, niet te roken en matig te zijn met alcohol. We zorgen voor drinkbaar water en het vermijden van giftige stoffen in huis of buitenshuis, we organiseren grootschalige bevolkingsonderzoeken naar kankers of aangeboren aandoeningen, enzovoorts. We bestrijden besmettelijke ziektes met vaccinaties en door maatregelen tegen de uitbreiding van die ziekten. We helpen ook de mensen om hun zorg betaalbaar te houden o.a. door de Vlaamse zorgverzekering (zie www.zorg-en-gezondheid.be)
De activiteiten als arts infectieziektebestrijding situeren zich binnen het Team Infectieziektebestrijding en Vaccinaties en omvatten het geheel van maatregelen om infectieziekten te voorkomen,  vroegtijdig op te sporen en om uitbraken te vermijden of snel in te dijken.  Daarnaast wordt door het team ook het vaccinatiebeleid behartigd. Samen vormen deze activiteiten één van de drie belangrijke pijlers van het preventieve gezondheidsbeleid.
De Vlaamse overheid werkt elke dag aan een beter en mooier Vlaanderen. Wil jij daaraan meewerken? Solliciteer dan vandaag nog.
 
 
FUNCTIE

Als arts infectieziektebestrijding organiseer en coördineer je de terreinactiviteiten voor de preventie van infectieziekten in je werkgebied, en neem je er zelf ook aan deel.  Ben je een teamspeler, hou je van onverwachte uitdagingen en het ontrafelen van een ongewone ziektegeschiedenis? Word je geprikkeld door de combinatie van veldwerk en beleidsvoorbereidend projectwerk, aarzel dan zeker niet om te solliciteren. En wie weet verwelkomen we je straks in ons dynamisch team Infectieziektebestrijding en Vaccinatie.

Lees meer over de functie in het selectiereglement als bijlage bij ‘extra documenten’ op onze werkenvoorvlaanderen website. Download dit selectiereglement en hou het bij voor het verdere verloop van de procedure.
 
 
JE TAKENPAKKET
 • Samen met de verpleeg¬kundigen van de dienst sta je dan op de eerste lijn in de aanpak van meldingen van infectieziekten. Je neemt contact op met behandelende artsen en artsen van CLB of arbeidsgeneeskunde en klinische laboratoria. Je staat deze artsen en de patiënt of zijn omgeving bij met advies om verdere uitbreiding van een infectieziekte te voorkomen. Dit gebeurt grotendeels telefonisch en per mail. Soms is het echter wenselijk om ook ter plaatse te gaan voor de bevraging van patiënten, familie of de omgeving. Ook word je in dit kader mee ingeschakeld in een permanentiesysteem (24/24 7/7) voor het geheel van Vlaanderen.
 • Verder sta je in voor een goede registratie van alle gegevens rond de meldingen en neem je ook initiatieven om deze cijfers te exploreren. Je volgt de gegevens en de evolutie van de epidemiologie van infectieziekten van nabij op, om waar nodig bij te kunnen sturen in het beleid.
 • Je neemt ook verantwoordelijkheid in thematische projecten of werkgroepen. Voorbeelden hiervan zijn het uitwerken van richtlijnen of het uitdiepen van de aanpak van specifieke infectieziekten zoals seksueel overdraagbare aandoeningen of scabiës.
 • We verwachten een leergierige ingesteldheid van waaruit je de wetenschappelijke literatuur opvolgt en bieden mogelijkheden tot vorming zoals studiedagen, congressen en bijscholingen. Om je taken professioneel te kunnen uitvoeren verwachten we dat je die met beide handen grijpt.
 • We werken met glijdende uren – uiteraard rekening houdend met de nood aan permanentie - en ook thuiswerk is veelal een dag per week mogelijk.
 • We zoeken voor een start op respectievelijk 02 mei en 01 september 2020 twee enthousiaste mensen: één met wat meer zin in terreinwerk, de andere ietwat meer georiënteerd naar projectmatig beleidswerk.
 
 

JE PROFIEL

1. Je hebt een masterdiploma geneeskunde (beroepstitel arts) of een diploma van doctor in de genees-, heel- en verloskunde of diploma van arts.
 
Als je je diploma in het buitenland behaalde, moet je bij aanwerving een attest van de Vlaamse overheid kunnen voorleggen waaruit blijkt dat je diploma volledig gelijkwaardig verklaard is met het vereiste diploma. Je kunt dat aanvragen bij NARIC-Vlaanderen: http://naricvlaanderen.be/

Als je het vereiste diploma in een andere taal dan het Nederlands hebt behaald,  moet je bij aanwerving aantonen dat je geslaagd bent voor een taalexamen “artikel 7” bij         Selor (www.selor.be).

2. Je hebt minimaal 4 jaar beroepservaring  in het werken rond infectieziektes of rond volksgezondheid.

Jouw talent is belangrijker dan je geslacht, gender, afkomst, leeftijd, geaardheid, handicap of chronische ziekte. Stel je kandidaat en bouw mee aan het divers Vlaanderen van morgen!

 
 
ONS AANBOD
 • Je wordt aangeworven in statutair dienstverband in de graad van arts met bijhorende salarisschaal A121. Op www.werkenvoorvlaanderen.be/salarissimulator kan je je nettosalaris berekenen, aangepast aan je individuele situatie. Er wordt een arbeidsmarkttoelage voor artsen en arts-specialisten toegekend. Lees er meer over https://overheid.vlaanderen.be/BVR_Deel07-T2 (afdeling 20).
 • We bieden je, naast een maatschappelijk relevante job en een aantrekkelijk salaris, ook maaltijdcheques. Je woon-werkverkeer met het openbaar vervoer en/of fiets en je hospitalisatieverzekering worden vergoed door je werkgever.
 • Je werkdruk kan hoog zijn, maar er worden ernstige inspanningen geleverd om het werk zo optimaal mogelijk te combineren met je privésituatie. Je krijgt 35 dagen vakantie per jaar en bovendien ben je vrij tussen Kerstdag en Nieuwjaar.
 • Tijdens de schoolvakanties kun je voor kinderen tussen 3 en 14 jaar gebruikmaken van opvang in de hoofdkantoren (Brussel, Antwerpen, Hasselt, Leuven, Gent en Brugge).
Meer weten over werken bij de Vlaamse overheid?
www.werkenvoorvlaanderen.be
 
 
HOE SOLLICITEREN?
 
Solliciteer ten laatste op 27/01/2020 via het online formulier op www.werkenvoorvlaanderen.be.
Je sollicitatie moet in het Nederlands gebeuren om geldig te zijn en beoordeeld te kunnen worden.
Je kandidatuur wordt alleen in aanmerking genomen als je het online sollicitatieformulier ten laatste op de uiterste sollicitatiedatum hebt ingevuld. Voor papieren sollicitaties geldt de datum van de poststempel als bewijs.
 
 
SELECTIEPROCEDURE
 1. Een CV-screening van de formele voorwaarden en een voorselectie op basis van de vragenlijst in het sollicitatieformulier in de week van 03/02/2020.
 2. Verkennende gesprekken op 14/02/2020 en 17/02/2020.
 3. Een assessment center door een extern kantoor in de week van 24/02/2020 (datum onder voorbehoud).
 4. Een functie specifiek eindgesprek op 12/03/2020.
Meer informatie over de selectieprocedure vind je terug in het selectiereglement.
De Vlaamse overheid voorziet redelijke aanpassingen voor personen met een handicap tijdens de selectieprocedure. Heb je bepaalde aanpassingen nodig om deel te kunnen nemen aan een selectie? Neem dan zo vroeg mogelijk in de procedure contact op met de contactpersoon onderaan vermeld in de vacature.

 

NOG VRAGEN?

Als je bijkomende uitleg over de functie-inhoud wil, kun je contact opnemen met:
Dirk Wildemeersch
Teamverantwoordelijke Infectieziektebestrijding en Vaccinatie
dirk.wildemeersch@vlaanderen.be 
Tel. +32 2 553 36 16
 
Als je bijkomende uitleg over de selectieprocedure en deelnemingsvoorwaarden wil, kun je contact opnemen met:
Jurgen Brems
selectieverantwoordelijke
jurgen.brems@vlaanderen.be
Tel. +32 492 08 94 99

Lees meer over de functie op www.werkenvoorvlaanderen.be
 
 
 
 

 

 

 

 

Brussel, Vlaamse overheid

Algemene gegevens job

Organisatie Brussel, Vlaamse overheid

Job Arts Infectieziektebestrijding Hasselt/Antwerpen

Plaats Hasselt/Antwerpen

Bijzonderheden

 

 

Contact
Jurgen Brems

Job geplaatst

Gegevens organisatie

Naam Brussel, Vlaamse overheid

Adres Koning Albert II-laan 35 bus 30

1030 Brussel

Vergelijkbare jobs

Geen vergelijkbare vacatures gevonden.

En Français  © CareJobs. De verstrekte informatie en/of de geplaatste vacatures op CareJobs zijn uitsluitend voor persoonlijk gebruik door werkzoekenden aan te wenden. Niet toegestaan is elke overname of verveelvoudiging en distributie,commercialisatie of exploitatie van de op Carejobs geplaatste informatie en/of vacatures. Software © CornGroup BV (18-01-2021 22:02:36)