Dus jij zoekt een job?

Meld je aan bij JobAlert en ontvang automatisch de meest geschikte jobs!

Maak je JobAlert aan

 

Diensthoofd Centrale Sterilisatie (m/v)

Diensthoofd Centrale Sterilisatie Afdeling


Plaats in de organisatie

 • Je rapporteert aan de hoofdapotheker.

 

Taakomschrijving

 • Je bent verantwoordelijk voor de globale organisatie en de dagelijkse leiding van de dienst Centrale Sterilisatie.
 • Je geeft bijzondere aandacht aan:
  het reinigen, desinfecteren en verpakken van medische hulpmiddelen;
  het correct verloop van het sterilisatieproces;
  het opstellen en naleven van procedures in nauwe samenwerking met de ziekenhuisapothekers;
  het distribueren en stockeren van steriele medische hulpmiddelen.
 • Je geeft coachend leiding, zowel individueel als groepsgericht.
 • Je organiseert systematische overlegmomenten en stelt oplossingen voor waar nodig.
 • Je zorgt voor een evenwichtige spreiding van het personeel door een effectieve werkregeling, werkverdeling, dienstroosterplanning en verlofregeling.
 • Je bent verantwoordelijk voor het aanwenden van de materiële middelen: je maakt samen met de directie het afdelingsbudget op en je beheert dit.
 • Je ziet erop toe dat medewerkers gebruiksgoederen en ruimtes doelmatig en economisch benutten en je verleent advies bij de aanschaf van nieuwe materialen.
 • Je hanteert instrumenten voor kwaliteitsbewaking in functie van het algemeen beleid en de eigen doelstellingen.

 

Profiel

 • Je hebt een diploma van bachelor (of gelijkgesteld) in de verpleegkunde.
 • Je hebt een BaNaBa zorgmanagement of een gelijkwaardige opleiding gevolgd, of bent bereid deze op korte termijn te behalen.
 • Je hebt de basisopleiding en de verdiepingsmodule gevolgd rond desinfectie- en sterilisatietechnieken in ziekenhuizen.

Specifieke competenties

 • Je faciliteert en stimuleert het leerproces van collega’s of medewerkers.
 • Je stuurt de individuele medewerker aan bij het uitvoeren van zijn taken.
 • Je houdt rekening met de invloeden en gevolgen van jouw eigen acties en beslissingen op de rest van de organisatie.
 • Je neemt uit eigen beweging gerichte acties om concrete problemen op te lossen.

 

Wat bieden wij

 • Een voltijds contract van onbepaalde duur.
 • Je wordt tewerkgesteld in een middelgroot ziekenhuis in volle ontwikkeling, waar gestreefd wordt naar een optimale balans tussen werk en gezinsleven.
 • Je wordt correct verloond volgens de functie en jouw ervaring.
 • Wij bieden jou een hospitalisatieverzekering, een groepsverzekering aanvullend pensioen en gewaarborgd inkomen aan, met verplichte deelname.
 • Er is een nauwe samenwerking voor kinderopvang met het kinderdagverblijf De Hartjes (op Campus Mariëndal).
 • Bekijk ons volledige aanbod.

 

Solliciteren

Wens je bijkomende informatie, neem dan contact op met de dienst HR via (t) +32 16 80 90 68.


Tienen, RZ Tienen

Algemene gegevens job

Organisatie Tienen, RZ Tienen

Job Diensthoofd Centrale Sterilisatie (m/v)

Plaats Tienen

Arbeidstijd Voltijds

Contact
Dienst HR

Telefoonnummer contactpersoon
+32 16 80 90 68

Job geplaatst

Gegevens organisatie

Naam Tienen, RZ Tienen

Adres Kliniekstraat 45

3300 Tienen

Telefoonnummer organisatie +32 16 80 92 56

Vergelijkbare jobs

Medewerker centrale sterilisatie

Wilrijk, GZA Ziekenhuizen campus Sint-Augustinus in Wilrijk

En Français  © CareJobs. De verstrekte informatie en/of de geplaatste vacatures op CareJobs zijn uitsluitend voor persoonlijk gebruik door werkzoekenden aan te wenden. Niet toegestaan is elke overname of verveelvoudiging en distributie,commercialisatie of exploitatie van de op Carejobs geplaatste informatie en/of vacatures. Software © CornGroup BV (20-09-2019 05:06:19)