Dus jij zoekt een job?

Meld je aan bij JobAlert en ontvang automatisch de meest geschikte jobs!

Maak je JobAlert aan

 

Hoofd Bewonerszorg, Wezembeek-Oppem (m/v)

 
Wij maken deel uit van de groep Vulpia. Meer dan 2000 medewerkers en geëngageerde vrijwilligers maken samen werk van onze missie: hoogkwalitatieve zorg en service bieden aan onze bewoners.
We werken samen dagelijks aan onze waarde(n)volle omgeving voor onze bewoners, hun familie, werknemers en alle betrokkenen: vertrouwen, respect, pluralisme met een open cultuur in een thuisomgeving – dat is waar Vulpia voor wil staan.
Met al onze enthousiaste medewerkers geven we in onze organisatie dagelijks zorg op maat aan verschillende doelgroepen: zelfstandige residenten of senioren, zorgbehoevende senioren, senioren met de ziekte van dementie, bewoners die nood hebben aan palliatieve zorgen (of in de laatste levensfase), jongere residenten die nood hebben aan een zinvolle dagbesteding.
 
Voor WZC Vuerenveld te Wezembeek-Opppem zijn wij op zoek naar een Hoofd bewonerszorg (m/v).
 
 
Functie-omschrijving
Als schakel binnen het zorg- en zorgomkaderend team, bezet het hoofd bewonerszorg een sleutelpositie tot het creëren van een volwaardig thuismilieu voor de bewoners, waar optimale hulp en verzorging gekoppeld kan worden aan een zo comfortabel en persoonlijk mogelijk verblijf.

Jouw voornaamste taken:
 • Je rapporteert aan de directeur van het woonzorgcentrum en fungeert als zijn/haar rechterhand
 • Je bent mede verantwoordelijk voor het totale verpleegkundig, verzorgend en paramedisch team van het woon- en zorgcentrum en begeleidt bij het creëren van een aangename woon- en leefomgeving voor de bewoners en hun familie. Je creëert en bewaakt het kader waarbinnen een kwaliteitsvolle werking wordt gerealiseerd
 • Het verrichten van ondersteunende taken van diensten op vraag van de directeur 
 • Instaan voor een goede communicatie met bewoner en familie in verband met de werking en het leven in het rusthuis
 • Behandelen van klachten van bewoner en familie, samen met de betrokken verantwoordelijken
 • Doen van voorstellen voor het voorkomen van situaties die tot klachten of opmerkingen van bewoner en familie aanleiding kunnen geven
 • Opstellen van verbeteracties en preventieve acties op gebied van kwaliteitsbeleid 
 • Opstellen, bewaken en implementeren van alle procedures voor een aangepaste leef - en woonsfeer in het woon- en zorgcentrum
 • Coördineren en stimuleren van animatieve leefsfeer door een animatieve grondhouding te bevorderen
 • Begeleiden en coachen van de hoofdverpleegkundigen in de werking van hun afdeling
 • Stimuleren van het afdelingsoverschrijdend werken door regelmatig overleg, opmaken van globale werkingsprocedures en het bewaken van de correcte toepassing ervan
 • Bemiddelen bij en oplossen van conflictsituaties
 • Behartigen van de positieve imagovorming als vertegenwoordiger van het woon- en zorgcentrum naar buiten uit
 • Meewerken aan overleg in de regio en in de sector op gebied van kwaliteitsbeleid
 • Mee helpen optimaliseren, structureren en coördineren van de contacten met seniorenorganisaties, verenigingsleven, scholen, banken enz 
 
 

Wie zoeken we bij Vulpia?
 • Je beschikt over een diploma verpleegkunde bij voorkeur Bachelor niveau. Je hebt een kaderopleiding (Leiderschap in de zorg) genoten of je bent bereid deze te volgen op korte termijn
 • Je beschikt over leidinggevende capaciteiten, en goede communicatie– en coachingsvaardigheden
 • Je beschikt over een grote dosis empathie en verantwoordelijkheidszin
 • Je hart ligt bij zorg voor ouderen en je hebt oog voor een kwaliteitsvolle zorgverlening. Dit vertaalt zich in een professionele maar warme werkhouding
 • Grondige kennis van de ouderenzorg/woon- en zorgcentrumwerking en gerontologie
 • Grondige kennis van kwaliteitsbeleid
 • Basiskennis van de relevante wetgeving en regelgeving op de bejaardenvoorzieningen: RIZIV-wetgeving - het decreet en de besluiten van de Vlaamse regering betreffende de erkenning, subsidiëring, werking woon- en zorgcentra - V.I.P.A.-regeling
 • Je bent een echte teamplayer en je kan ook zelfstandig werken
 • Je bent nauwkeurig en kan goed plannen en organiseren
 • Je kan vlot communiceren met de collega's, bewoners en familie en bent discreet voor, tijdens en na het werk
 • Je kan vlot werken met informaticatoepassingen
 • Je bent flexibel ingesteld en bereid om met een variabel uurrooster te werken
 
 

Wat bieden we je bij Vulpia?
 • Een contract voor onbepaalde duur
 • Een fijne verantwoordelijke job waarin je mensen kan helpen en hen een warme thuis bieden
 • Een waarde(n)volle werkomgeving in een fijn woonzorgcentrum dat toch deel uitmaakt van een grotere stabiele groep Vulpia
 • Een afwisselende job in een aangename werksfeer met een correcte verloning
 • Tewerkstellingsbreuk is bespreekbaar
 • Je kan rekenen op een evenwichtige balans tussen werk en privé
 • Omdat Vulpia steeds blijft groeien zijn nieuwe ideeën en altijd welkom, persoonlijk engagement wordt sterk gewaardeerd
 • Vormingsmogelijkheden zijn erop gericht de motivatie en de persoonlijke groei van onze medewerkers te bevorderen
 
 

Enthousiast en benieuwd naar meer ?

Neem dan vliegensvlug contact op via volgende gegevens: Woonzorgcentrum Vuerenveld, t.a.v. Marielle Druaert - Astridlaan 93 te 1970 Wezembeek-Oppem
+32 2 287 88 55  -  marielle.druart@vulpia.be 


Vulpia

Algemene gegevens job

Organisatie Vulpia

Job Hoofd Bewonerszorg, Wezembeek-Oppem (m/v)

Plaats Wezembeek-Oppem

Contact
Marielle Druart

Telefoonnummer contactpersoon
+32 2 287 88 55

Job geplaatst

Gegevens organisatie

Naam Vulpia

Adres Ruiterijschool 6

2930 Brasschaat

Telefoonnummer organisatie 03 680 29 82

Fax 03 680 29 99

presentatie Lees meer over Vulpia

Vergelijkbare jobs

Hoofd Bewonerszorg, Wezembeek-Oppem (m/v)

Vulpia in Wezembeek-Oppem

En Français  © CareJobs. De verstrekte informatie en/of de geplaatste vacatures op CareJobs zijn uitsluitend voor persoonlijk gebruik door werkzoekenden aan te wenden. Niet toegestaan is elke overname of verveelvoudiging en distributie,commercialisatie of exploitatie van de op Carejobs geplaatste informatie en/of vacatures. Software © CornGroup BV (15-10-2019 00:35:20)