Dus jij zoekt een job?

Meld je aan bij JobAlert en ontvang automatisch de meest geschikte jobs!

Maak je JobAlert aan

 

Hoofdarts (m/v)


Functie

 • Als lid van het directiecomité geeft u mee vorm aan de missie en de visie van het ziekenhuis.
 • U neemt de organisatie en coördinatie van de medische activiteiten voor uw rekening met oog voor kwaliteit en samenwerking.
 • U neemt initiatieven om de ziekenhuisartsen te betrekken bij een geïntegreerde werking via effectieve medische stafwerking.
 • U staat garant voor kwaliteitsvolle zorg en maakt hier werk van door onder meer het NIAZ-accreditatietraject
 • U werkt mee aan de uitbouw van het ziekenhuisnetwerk Oost-Vlaams-Brabant, en de verdere uitbouw van de transmurale zorg naar de eerstelijnszone.
 • U werkt samen met alle belanghebbenden een regionaal zorgstrategisch plan uit.
 • U ontwikkelt een duidelijke visie op de gezondheidszorg en denkt mee op strategisch niveau.
 • Als lid van het directiecomité bent u nauw betrokken bij de voorbereidingen en realisatie van het nieuwbouwziekenhuis.
 • U rapporteert aan de algemeen directeur.

 

Profiel

 • U bent doctor in de genees-, heel- en verloskunde of arts. Bijkomende specialisatie en/of ervaring in de klinische praktijk van een ziekenhuis is een pluspunt.
 • U hebt ervaring in een leidinggevende functie zoals diensthoofd of als lid van de medische raad of van het directiecomité. U genoot een bijkomende opleiding in ziekenhuismanagement of bent bereid om die te volgen.
 • Dankzij uw uitstekende communicatieve vaardigheden realiseert u doelgerichte samenwerking, zowel intern als extern.
 • U treedt daadkrachtig en onafhankelijk op. U hakt knopen door met diplomatie en objectieve argumentatie.
 • U werkt voltijds in ons ziekenhuis.

 

Aanbod

 • U krijgt de kans om uw stempel te drukken en sturing te geven aan het medisch beleid en de VÏP-missie van een ziekenhuis in volle ontwikkeling.
 • U krijgt een aantrekkelijk en competitief verloningspakket in functie van uw verantwoordelijkheid en ervaring.

 

Interesse?

Stuur uw motivatiebrief en cv voor 15/09/2019 naar: RZ Heilig Hart Tienen, t.a.v. dr. Hans Struyven (+32 16 80 95 87), algemeen directeur, en Nancy Vansteenkiste, voorzitter raad  van bestuur, Kliniekstraat 45, 3300 Tienen of via e-mail naar hans.struyven@rztienen.be en nancy.vansteenkiste@rztienen.be 


Tienen, RZ Tienen

Algemene gegevens job

Organisatie Tienen, RZ Tienen

Job Hoofdarts (m/v)

Plaats Tienen

Contact
Hans Struyven

Telefoonnummer contactpersoon
+32 16 80 95 87

Job geplaatst

Gegevens organisatie

Naam Tienen, RZ Tienen

Adres Kliniekstraat 45

3300 Tienen

Telefoonnummer organisatie +32 16 80 92 56

Vergelijkbare jobs

Geen vergelijkbare vacatures gevonden.

En Français  © CareJobs. De verstrekte informatie en/of de geplaatste vacatures op CareJobs zijn uitsluitend voor persoonlijk gebruik door werkzoekenden aan te wenden. Niet toegestaan is elke overname of verveelvoudiging en distributie,commercialisatie of exploitatie van de op Carejobs geplaatste informatie en/of vacatures. Software © CornGroup BV (14-11-2019 17:43:08)