Dus jij zoekt een job?

Meld je aan bij JobAlert en ontvang automatisch de meest geschikte jobs!

Maak je JobAlert aan

 

Hoofdverpleegkundige St-Lenaartshof Brecht (m/v)

 
Functie-omschrijving

 • Het leiden van het verpleegkundig en verzorgend personeel om zo een optimale opvang en zorg van de bewoners te realiseren teneinde hen een zo comfortabel en aangenaam mogelijk verblijf te garanderen
 • Het bieden van een optimale sociale begeleiding aan bewoners, hun familie en medewerkers

 

 

Verantwoordelijkheden en bevoegdheden

 • De hoofdverpleegkundige zorgt voor een optimaal sociaal welzijn en een aangepaste begeleiding voor bewoners en hun familieleden
 • Hij/zij heeft de bevoegdheid om alle informatie nodig voor een correcte uitoefening van de functie te verzamelen en te beheren
 • Tevens is hij/zij mee verantwoordelijk voor een goede opnamebegeleiding voor nieuwe bewoners en hun familieleden
 • Hij/zij is de vertrouwenspersoon voor de personeelsleden van de afdeling om allerlei problemen op de vangen en waar mogelijk naar een oplossing te streven
 • Hij/zij is verantwoordelijk voor een goede fysische en psychische toestand van de bewoners
 • De hoofdverpleegkundige zorgt voor een hechte teamwerking
 • Hij/zij staat in voor een multidisciplinaire aanpak binnen de zorg
 • Om de taak uit te voeren is er de beschikking over voldoende personeelsleden en aangepaste materialen

 

 

Plaats in de organisatie

 • Rapporteert aan de zorgcoödinator/directeur
 • Geeft leiding aan het verpleegkundig en verzorgend personeel van een afdeling binnen een wzc
 • Coördineert mee het werk van de paramedici 

 

 

Taken

 • Sociale anamnese bij opname
 • Sociale begeleiding van bewoners en hun familie
 • Aanspreekpersoon voor medewerkers met sociale problemen
 • Samen met de woonzorgadviseur/zorgcoördinator de opname van nieuwe bewoners organiseren
 • Organisatie van de zorg in zijn breedste context voor betrokken bewoners
 • Aandacht voor de noden en de wensen van de bewoners en hun familieleden
 • Zorgen voor een goede arbeidssfeer op de afdeling
 • Coördineren van de werkzaamheden van de paramedici op de afdeling ( kiné, ergo, logo)
 • Opvolgen van de bewoners die in het ziekenhuis verblijven
 • Organisatie van de vroegtijdige zorgplanning op de afdeling
 • (Doen) bijhouden van de zorg- en begeleidingsdossiers
 • In overleg met de kwaliteitscoördinator bijscholing van de medewerkers organiseren
 • Organiseren van functionerings- en evaluatiegesprekken al of niet samen met de directeur
 • Begeleiding van nieuwe medewerkers organiseren
 • Ervoor zorgen dat de instructies van de behandelende geneesheren op correct uitgevoerd worden

 


Profiel

 • Je hebt een verpleegkundige Bachelor diploma, kaderopleiding of bereid deze te volgen
 • Je toont een zeer groot enthousiasme en betrokkenheid om van een prachtige seniorencampus een mensgerichte, kwaliteitsvolle en goed gestructureerde organisatie te maken
 • Je werkt resultaatgericht
 • Je bent positief ingesteld en flexibel
 • Je bent bereid om je continue bij te scholen

 


Jobgerelateerde competenties

 • Palliatieve zorg, stervensbegeleiding en begeleiding bij de verwerking van het rouwproces verlenen
 • Het verloop van de restauratie- en schoonmaakprestaties en de dienstverlening controleren; corrigerende acties uitwerken indien nodig
 • Het verpleegkundig beleid mee uitwerken
 • Verpleegkundige zorg verlenen
 • De personeelsadministratie en acties ter ondersteuning van het personeelsbeheer uitvoeren (aanwerving, vorming, ...)
 • Dossiers van zorgvragers beheren
 • Domein: Geriatrie
 • De activiteiten van een team coördineren
 • De persoon met een zorgbehoefte en de omgeving informeren en adviseren
 • De activiteiten van de dienst volgens het zorgproject plannen (personeelsinzet, materieelgebruik, beddenbeheer, ...)
 • De opvolggegevens registreren Afwijkingen vaststellen en verbeteringen voorstellen
 • Controleren van een voorschrift
 • Therapeutisch educatieve programma's voor chronisch zieke personen met een zorgbehoefte coördineren
 • Informatie uitwisselen De vakdocumentatie bijwerken
 • Het budget van een organisatie bepalen en opvolgen
 • De protocollen inzake verzorging, hygiëne, veiligheid, gezondheidsbewaking (verder) uitwerken; controleren of ze door het personeel worden toegepast
 • Technische ondersteuning bieden aan het personeel
 • Projecten rond ziekenhuishygiëne, kwaliteit, informatisering, ... coördineren

 

 

Persoonsgebonden competenties

 • Creatief denken (Inventiviteit)
 • Regels en afspraken nakomen
 • Contactvaardig zijn
 • Omgaan met stress
 • Klantgerichtheid
 • Leervermogen hebben
 • Samenwerken als hecht team
 • Zin voor nauwkeurigheid hebben
 • Plannen (= ordenen)
 • Zelfstandig werken
 • Resultaatgerichtheid
 • Zich kunnen aanpassen aan veranderende omstandigheden (flexibiliteit)

 

 

Vereiste studies

 • Prof. bach. Verpleegkunde: Sociale verpleegkunde
 • Prof. bach. Verpleegkunde: Ziekenhuisverpleegkunde
 • Prof. bach. Verpleegkunde: Geriatrische verpleegkunde

 

 

Talenkennis

 • Nederlands (zeer goed)

 

 

Werkervaring

Minstens 2 jaar ervaring

 

 

Contract

 • Vaste Job
 • Contract van onbepaalde duur
 • Voltijds
 • Volcontinu systeem

 


Aanbod

 • een gevarieerde job met ruimte voor persoonlijke inbreng
 • een aangename werksfeer in een professionele én huiselijke omgeving
 • verloning volgens de barema’s van het Paritair Comité 330
 • extralegale voordelen

 


Plaats tewerkstelling

SINT LENAARTSHOF
Vaartkant Links 27
2960 BRECHT

 


Waar en hoe solliciteren?

Via e-mail:  grietje.heuvelmans@wzcsintlenaartshof.be  of per telefoon:  03 500 50 70 

Contact: Mevr. Grietje Heuvelmans


Senior Living Group

Algemene gegevens job

Organisatie Senior Living Group

Afdeling WZC Sint-Lenaartshof, Brecht

Job Hoofdverpleegkundige St-Lenaartshof Brecht (m/v)

Plaats Brecht

Arbeidstijd Voltijds

Contact
Grietje Heuvelmans

Telefoonnummer contactpersoon
+32 3 500 50 70

Job geplaatst

Gegevens organisatie

Naam Senior Living Group

Adres Satenrozen 1b

2550 Kontich

Lees meer over Senior Living Group

Vergelijkbare jobs

Geen vergelijkbare vacatures gevonden.

En Français  © CareJobs. De verstrekte informatie en/of de geplaatste vacatures op CareJobs zijn uitsluitend voor persoonlijk gebruik door werkzoekenden aan te wenden. Niet toegestaan is elke overname of verveelvoudiging en distributie,commercialisatie of exploitatie van de op Carejobs geplaatste informatie en/of vacatures. Software © CornGroup BV (20-09-2019 09:57:19)