Dus jij zoekt een job?

Meld je aan bij JobAlert en ontvang automatisch de meest geschikte jobs!

Maak je JobAlert aan

 

Opnameverantwoordelijke (m/v)


Omschrijving
 • Je zorgt voor een optimaal opnamegebeuren, het onthaal en de sociale begeleiding van de bewoners/familie en het uitbouwen van een relatienetwerk.
 • Je bent verantwoordelijk voor de kwaliteitsvolle dienstverlening naar nieuwe bewoners en hun mantelzorger(s) toe.
 • Je bent verantwoordelijk voor het opvolgen en optimaliseren van de opnameprocedure.
 • Je voert een opnamebeleid passend binnen de missie/visie van het woonzorgcentrum en rapporteert aan de directie.
 • Je coördineert een feilloze transfer van de kandidaat bewoner tussen de verschillende instanties binnen de multidisciplinaire diensten en staat in voor informatiedeling met ziekenhuizen, thuiszorginstanties,…
 • Je werkt mee aan de positieve uitstraling van het woonzorgcentrum en vertegenwoordigt het woonzorgcentrum op verschillende overlegplatformen binnen de regio. 
 
Taken en bevoegdheden
 • Organisatie
  • Je zorgt voor de ontwikkeling, de uitvoering en de opvolging van het opnamebeleid geïntegreerd in de voorziening.
  • Je bent verantwoordelijk voor het implementeren van projecten die van belang zijn voor de werking van het woonzorgcentrum.
 • Communicatie
  • Je staat in voor de effectieve en efficiënte communicatie met alle interne betrokkenen.
  • Je verzorgt en onderhoudt contacten tussen de instelling en andere diensten inzake zorggeralateerde materies.
  • Je houdt de directie op de hoogte van de jou toevertrouwde dossiers.
  • Je rapporteert aan de directie de nodige (statistische) informatie over de positie van de voorziening in het zorglandschap.
 
 
Profiel

Kennisniveau
 
ALGEMEEN
 • Je hebt een grondig inzicht en ervaring in het werkveld of je hebt interesse en je bent bereid je hierin te verdiepen.
 • Je hebt een grondig inzicht in de organisatie en werking van een woonzorgcentrum of je hebt interesse en je bent bereid je hierin te verdiepen.
 • Je kan toepassingsprogramma’s gebruiken die nodig zijn om het werk uit te voeren (zorgdossier, Office,…)
 
SPECIFIEK
 • Je hebt een grondige kennis van de ouderenzorgwetgeving en de mogelijke evoluties in de toekomt of je hebt interesse en je bent bereid je hierin te verdiepen.
 • Je hebt een grondige kennis van en inzicht in het ouderdomproces en evoluties in de toekomst.
 • Je kent de wetgeving, procedures en regels mbt de eigen dienst (Patiëntenrechtenwet, VSB, RaaS, Belrai, Katz,…)
 • Je kan de wetgeving procedures en regels interpreteren en toepassen.
 • Je bent bereid je kennis voortdurend up-to-date te houden.
 
Attitudes en vaardigheden
 • Je toont een grote organisatiebetrokkenheid en loyaliteit.
 • Je kan zelfstandig werken.
 • Je hebt een groot probleemoplossend vermogen.
 • Je kan prioriteiten stellen.
 • Je hebt zin voor stiptheid, orde en nauwkeurigheid; je kan sytematisch, georganiseerd en plan- en projectmatig werken.
 • Je bent flexibel en hebt een groot aanpassingsvermogen mbt werkinhoud, werkvolume, werkomstandigheden, vernieuwingen en veranderingen in de organisatie en binnen de sector.
 • Je bent sterk klantgericht en gefocust op kwaliteitsvolle dienstverlening , je richt u op het tegemoetkomen aan de wensen en behoeften van de bewoners en hun context.
 • Je hebt een grote verantwoordelijkheidszin.
 • Je beschikt over sterke communcatieve vaardigheden, een aan de doelgroep aangepast taalgebruik, zowel mondeling als schriftelijk.
 • Je kan op professionele wijze werkrelaties, samenwerking en contacten  opbouwen en onderhouden met zowel collega’s, leidinggevenden en medewerkers als met externe instanties.
 • Je behandelt iedereen met de gewenste eerbied voor de menselijke waardigheid, gevoelens en overtuigingen.
 
Diploma en ervaring
 • Houder zijn van het diploma van gegradueerde/bachelor (sociaal) verpleegkundige, maatschappelijk werk of een gelijkwaardig diploma.
 • Bij voorkeur enige ervaring in een zorgvoorziening, bij voorkeur in een woonzorgcentrum.
 
 
Ons aanbod
 • Dynamische werkomgeving vol uitdagingen voor de toekomst
 • Vervangingscontract – onmiddellijke indiensttreding
 • Jobtime bespreekbaar
 • Interessante verloning volgens het officieel barema
 • Ontplooiingskansen via diverse vormingsintiatieven
 • Maaltijdcheques
 
 
Interesse

Stuur uw cv en motivatiebrief naar Kruyenberg, ter attentie van Astrid De Valkenaere, Turfputstraat 100, 9290 Berlare of via mail naar directie@kruyenberg.be

Voor meer informatie kan u ons bereiken op het nummer +32 52 42 30 57.
 

Berlare, Kruyenberg

Algemene gegevens job

Organisatie Berlare, Kruyenberg

Job Opnameverantwoordelijke (m/v)

Plaats Berlare

Arbeidstijd Bespreekbaar

Bijzonderheden

 

 

Contact
Astrid De Valkenaere

Telefoonnummer contactpersoon
+32 52 42 30 57

Job geplaatst

Gegevens organisatie

Naam Berlare, Kruyenberg

Adres Turfputstraat 100

9290 Berlare

Telefoonnummer organisatie +32 52 42 30 57

Vergelijkbare jobs

Opnameverantwoordelijke, Berlare (m/v)

Mechelen, Anima Care in Berlare

En Français  © CareJobs. De verstrekte informatie en/of de geplaatste vacatures op CareJobs zijn uitsluitend voor persoonlijk gebruik door werkzoekenden aan te wenden. Niet toegestaan is elke overname of verveelvoudiging en distributie,commercialisatie of exploitatie van de op Carejobs geplaatste informatie en/of vacatures. Software © CornGroup BV (15-12-2019 08:50:45)