Dus jij zoekt een job?

Meld je aan bij JobAlert en ontvang automatisch de meest geschikte jobs!

Maak je JobAlert aan

 

Zorgkundige, Hever (m/v)

WZC De Ravestein is een woonzorgcampus, geopend sinds 2008.
Onze campus is gelegen in Hever, vlak bij Boortmeerbeek en biedt plaats aan 77 bewoners en heeft 15 Gemeenschappelijke Assistentiewoningen.
Onze medewerkers, allen met een hart voor ouderen, trachten dagelijks aan al onze bewoners een betere kwaliteit van leven te bieden.
Wij zijn op weg om met ons WZC een nieuw pad in te slaan en zijn op zoek naar gemotiveerde, enthousiaste mensen om ons te komen versterken. Ben jij degene die een plekje bij ons ziet zitten?

We zijn op zoek naar een Zorgkundige (m/v), deeltijds.
 
 
Functie-omschrijving
 • In het kader van de door de verpleegkundige gecoördineerde activiteiten binnen een gestructureerde equipe staat de zorgkundige de verpleegkundige bij inzake zorgverstrekking en gezondheidsopvoeding van bewoners.
 • Het observeren en signaleren bij de bewoner van veranderingen op het fysiek, psychisch en sociaal vlak binnen de context van de activiteiten van het dagelijks leven (ADL).
 

Verantwoordelijkheden en bevoegdheden
 • Adviseert en informeert de bewoner en zijn familie bij de uitvoering van de toegestane zorghandelingen, zoals beschreven in het zorgplan
 • Staat de bewoner en zijn omgeving bij in moeilijke momenten
 • Verricht de mondzorg volgens het zorgplan
 • Verwijdert en brengt kousen (opnieuw) aan ter preventie en/of behandeling van veneuze aandoeningen (met uitsluiting van compressietherapie met elastische verbanden)
 • Observeert de blaassonde en signaleert eventuele problemen aan de verantwoordelijke verpleegkundig
 • Verricht de hygiënische verzorging van een geheelde stoma, zonder dat wondzorg noodzakelijk is
 • Bewaakt de orale vochtinname van de bewoner en signaleert problemen aan de verantwoordelijke verpleegkundige
 • Helpt de bewoner bij de inname van geneesmiddelen via orale weg, nadat het geneesmiddel d.m.v. een distributiesysteem, door een verpleegkundige of apotheker werd klaargezet op naam van de bewoner 
 • Helpt de bewoner bij de orale vocht- en voedseltoediening (uitgezonderd bij slikstoornissen en bij sondevoeding)
 • Brengt de bewoner  met behulp van technische middelen in een functionele houding en ziet hierop toe, conform het zorgplan
 • Verricht de hygiënische verzorging van bewoners met een dysfunctie van de ADL, conform het zorgplan
 • Vervoert bewoners, conform het zorgplan
 • Past de maatregelen ter voorkoming van lichamelijke letsels toe, conform het zorgplan
 • Past de maatregelen ter voorkoming van infecties toe, conform het zorgplan 
 • Meet de polsslag en de lichaamstemperatuur op en rapporteert de resultaten aan de verantwoordelijke verpleegkundige
 • Helpt de bewoner bij de niet-steriele afname van excreties en secreties
 • Zorgt voor de juiste informatiedoorstroming zodat de verantwoordelijke verpleegkundige ten allen tijde op de hoogte is van de uitgevoerde activiteiten en de zorg eventueel kan bijsturen
 • Zorgt ervoor om via deelname aan bewonersoverdracht en d.m.v. overleg met de verpleegkundige(n) ten allen tijde correct geïnformeerd te zijn betreffende de toestand van de bewoners en de uit te voeren opdrachten
 • Kent de doelstellingen en protocollen inzake bewoner veiligheid en past ze toe: o.a. valpreventie en preventie ziekenhuisinfecties
 • Kent de procedures betreffende ziekenhuishygiëne en past ze toe 
 • Kent het gebruik van apparatuur eigen aan de afdeling en gebruikt deze volgens de bestaande procedures
 • Vervult een aantal administratieve taken zoals opname-, ontslag- en vervoersadministratie, klaarmaken van dossiers...
 • Vervult soms de taken van logistiek medewerker op de afdeling
   
 
Plaats in de organisatie
 • De hoofdverpleegkundige rapporteert aan de coördinerend hoofdverpleegkundige
 • De hoofdverpleegkundige geeft leiding aan het verpleegkundig en verzorgend personeel van twee afdelingen
 • De hoofdverpleegkundige coördineert mee het werk van de paramedici en gaat hiervoor in dialoog met de teamleiders van deze functies.
 

Taken
 • Organisatie van de opname van nieuwe bewoners en familie
 • Organisatie van de zorg in zijn breedste context
 • Aandacht voor de noden en de wensen van de bewoners en hun familie
 • Zorgen voor een goede arbeidssfeer op de afdeling
 • Opvolging van de toestand van de bewoners die in het ziekenhuis verblijven
 • Organisatie van de vroegtijdige zorgplanning op de afdeling
 • Opvolging van de zorgdossiers
 • Organisatie van bijscholingen
 • Organisatie van functioneringsgesprekken en evaluatiegesprekken
 • Begeleiding van nieuwe medewerkers
 • Onderhouden van contacten met huisartsen
 • Opmaak van planningen en uurroosters
 
 
Profiel
 • Wettelijke vereiste:  In het bezit van een geldig visum zorgkundige, uitgereikt door het FD.
 • je toont een zeer groot enthousiasme en betrokkenheid om van een nieuwe seniorencampus een mensgerichte, kwaliteitsvolle en goed gestructureerde organisatie te maken
 • je werkt resultaatsgericht
 • je bent positief ingesteld en flexibel
 • je bent bereid om je continu bij te scholen
 

Jobgerelateerde competenties
 • Informeert en educeert de bewoner en zijn omgeving op maat en documenteert dit
 • Staat mee in voor de opvang en begeleiding van zorgkundigen en logistiek medewerkers in opleiding
 • Draagt zorg voor het constant bijhouden en bijwerken van de vereiste technische kennis en vaardigheden
 

Persoonsgebonden competenties
 • Heeft een vriendelijk en geruststellend contact met de bewoner, kan klinische zorg combineren met een bewonersgerichte houding
 • Integreert informatie: trekt de juiste conclusies uit gegevens 
 • Plant en organiseert
 • Werkt oplossingsgericht en neemt initiatief
 • Draagt kennis over 
 • Werkt goed samen
 • Bezit goede communicatieve vaardigheden 
 • Ontwikkelt zichzelf
 • Toont betrouwbaarheid
 
 
Aanbod
 • contract onbepaalde duur
 • een gevarieerde job met ruimte voor persoonlijke inbreng
 • aangename werksfeer in een professionele én huiselijke omgeving
 • verloning volgens de barema’s van het PC 330
 • overname anciënniteit
 • extralegale voordelen (maaltijdcheques, woon-werkverkeer, samen aankoop,…)
 
 
Plaats tewerkstelling

WZC De Ravestein, De Bovylaan 2 te 3191 Hever (Boortmeerbeek)
 

Interesse?

Stuur een motivatiebrief met CV. naar directie@deravestein.be

Voor meer info kan u steeds contact opnemen via +32 15 50 02 00

Senior Living Group

Algemene gegevens job

Organisatie Senior Living Group

Job Zorgkundige, Hever (m/v)

Plaats Hever

Arbeidstijd Deeltijds

Telefoonnummer contactpersoon
+32 15 50 02 00

Job geplaatst

Gegevens organisatie

Naam Senior Living Group

Adres Satenrozen 1b

2550 Kontich

Lees meer over Senior Living Group

Vergelijkbare jobs

Geen vergelijkbare vacatures gevonden.

En Français  © CareJobs. De verstrekte informatie en/of de geplaatste vacatures op CareJobs zijn uitsluitend voor persoonlijk gebruik door werkzoekenden aan te wenden. Niet toegestaan is elke overname of verveelvoudiging en distributie,commercialisatie of exploitatie van de op Carejobs geplaatste informatie en/of vacatures. Software © CornGroup BV (16-12-2019 10:51:14)